Akciové riziko

Akciové riziko je riziko zmeny ceny akcie. Investovanie do akcií je spojené s vyšším stupňom rizika ako investovanie do dlhopisov. Investovanie do tzv. blue chips sa obvykle vyznačuje nižšou mierou rizika ako investovanie do akcií menších - začínajúcich spoločností alebo spoločností na rozvíjajúcich sa, resp. dynamických trhoch.

Alokácia aktív | Akcia | Aktuálna cena podielu | Aktuálna cena podielového listu | Audítor

Späť na slovník pojmov