Nová Vlárska Kramáre

Stavba sa nachádza v lokalite Kramáre – Vlárska ulica. Ide o výstavbu 4- podlažných objektov – blok A a B s 2x42 bytovými jednotkami. Každý blok sa skladá z uličnej a dvornej časti, ktoré majú samostatné vstupy, výťahy a schodiská. V uličnej časti bloku je 24 b.j. a v dvornej 18 b.j.- spolu 42. Z celkového počtu 82 b.j. je najviac 2-izbových bytov (60%) s priemernou výmerou do 54 m2, 3-izbových bytov (38%) s priemernou výmerou do 77 m2 a 4-izbových (2%) s priemernou výmerou do 128 m2.

Typ nehnuteľnosti Byty
Majetok fondu od: 07/2014
Lokalita: Bratislava
Prenajímateľná plocha: 6493 m2