CITY PARK Rovinka

Nájomný projekt

Fond nehnuteľností NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f., ktorý spravuje PRVÁ PENZIJNÁ SPRVÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol, a. s. rozširuje svoje portfólio retailov a začína s výstavbou CITY PARKU v Rovinke. 

Po úspešnom zrealizovaní projektov CITY PARKU v Leviciach v roku 2011 a neskôr v roku 2016 aj v Trnave a po prikúpení retailov v Žiari nad Hronom a v Šamoríne v roku 2016 sa rozhodla spoločnosť pokračovať v budovaní sietí retailov a postaviť CITY PARK v Rovinke. 

Typ nehnuteľnosti Retail/služby
Majetok fondu od
Lokalita Rovinka
Prenajímateľná plocha 3 591 m2
Užívatelia

CITY PARK Miesto: Rovinka Developer: TM real., spol. s. r. o. Vlastník: FORESPO CITY PARK ROVINKA a. s. NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o. p. f. 100 % akcionár - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol., a. s.

  • Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné inžinierske staviteľstvo s. r. o.
  • Začiatok a koniec výstavby: 6/2018 - 11/2018 
  • Výmera  celkového pozemku: 13 763 m2
  • Výmera objektu: 3 591 m2
  • Počet parkovacích 151 miest:
  • Predpokladané náklady: 5,3 mil. eur
  • Predpokladané výnosy: 0,510 mil. eur

Webstránka projektu