Projekty

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. prináša exluzívne developerské a nájomné projekty.
Participáciou na developerských alebo nájomných projektoch získavate výnos v podobe nájmu alebo predaja.

Developerské projekty predstavujú výstavbu nových projektov, ktoré sú financované prostredníctvom fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f., kde fond vystupuje ako investor.

Nájomné projekty sú kvalitné projekty s dlhodobými nájmami veľkých zahraničných firiem.