Projekty

Realitné fondy Prvej penzijnej NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. a Office real estate fund o.p.f. prinášajú na trh exkluzívne developerské a nájomné projekty.
Participáciou na developerských alebo nájomných projektoch získavate výnos v podobe nájmu alebo predaja.

Developerské projekty predstavujú výstavbu nových projektov, ktoré sú financované prostredníctvom našich fondov nehnuteľností, ktoré vystupujú ako investor.

Nájomné projekty sú nákupné centrá či polyfunkčné budovy s dlhodobými nájmami veľkých zahraničných firiem.