Vydanie a prevody podielových listov

Zmeny údajov v Zmluve o vydaní podielových listov je možné vykonať viacerými spôsobmi. Vyberte si preto ten, ktorý Vám najviac vyhovuje:

Riadne vyplnenú a podpísanú žiadosť zašlite na adresu:

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava

Typ zmenyAko je možné zmenu vykonať?
Trvalá adresa
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • písomná žiadosť – Pokyn na zmenu údajov + kópia oboch strán OP
 • e-mailová žiadosť (prva@penzijna.sk) + kópia oboch strán OP
Korešpondenčná adresa
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • písomná žiadosť – Pokyn na zmenu údajov + kópia oboch strán OP
 • e-mailová žiadosť (prva@penzijna.sk) + kópia oboch strán OP
Priezvisko
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • písomná žiadosť – Pokyn na zmenu údajov + kópia oboch strán OP
 • e-mailová žiadosť + kópia oboch strán OP alebo kópia sobášneho listu
Titul
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • písomná žiadosť – Pokyn na zmenu údajov + kópia oboch strán OP alebo kópia diplomu
 • e-mailová žiadosť (prva@penzijna.sk) + kópia oboch strán OP alebo kópia diplomu
Plnomocenstvo
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • písomná žiadosť - PLNOMOCENSTVO - žiadosť úradne overená notárom alebo matrikou + kópia oboch strán OP
E-mail
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • písomná žiadosť –  Pokyn na zmenu údajov + kópia oboch strán OP
 • e-mailová žiadosť (prva@penzijna.sk) + kópia oboch strán OP
Telefónne číslo
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • písomná žiadosť –  Pokyn na zmenu údajov + kópia oboch strán OP
 • e-mailová žiadosť (prva@penzijna.sk) + kópia oboch strán OP
Heslo (Karta podielnika)
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • e-mailová žiadosť (prva@penzijna.sk) + kópia oboch strán OP