• Menu
  Typ zmenyAko je možné zmenu vykonať?
  Trvalá adresa
  • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
  • písomná žiadosť – Pokyn na zmenu údajov + kópia oboch strán OP
  • e-mailová žiadosť (prva@penzijna.sk) + kópia oboch strán OP
  Korešpondenčná adresa
  • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
  • písomná žiadosť – Pokyn na zmenu údajov + kópia oboch strán OP
  • e-mailová žiadosť (prva@penzijna.sk) + kópia oboch strán OP
  Priezvisko
  • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
  • písomná žiadosť – Pokyn na zmenu údajov + kópia oboch strán OP
  • e-mailová žiadosť + kópia oboch strán OP alebo kópia sobášneho listu
  Titul
  • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
  • písomná žiadosť – Pokyn na zmenu údajov + kópia oboch strán OP alebo kópia diplomu
  • e-mailová žiadosť (prva@penzijna.sk) + kópia oboch strán OP alebo kópia diplomu
  Plnomocenstvo
  • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
  • písomná žiadosť - PLNOMOCENSTVO - žiadosť úradne overená notárom alebo matrikou + kópia oboch strán OP
  E-mail
  • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
  • písomná žiadosť –  Pokyn na zmenu údajov + kópia oboch strán OP
  • e-mailová žiadosť (prva@penzijna.sk) + kópia oboch strán OP
  Telefónne číslo
  • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
  • písomná žiadosť –  Pokyn na zmenu údajov + kópia oboch strán OP
  • e-mailová žiadosť (prva@penzijna.sk) + kópia oboch strán OP
  Heslo (Karta podielnika)
  • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
  • e-mailová žiadosť (prva@penzijna.sk) + kópia oboch strán OP

  Riadne vyplnenú a podpísanú žiadosť zašlite na adresu:

  PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
  Dvořákovo nábrežie 4
  811 02 Bratislava

  Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
  Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.