Prehľad poplatkov a čísla účtov

Prinášame vám prehľad všetkých vstupných a výstupných poplatkov spojených s investovaním do fondov Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, a taktiež poplatkov vzťahujúcich sa k nášmu investičnému sporeniu - DOBRÉ SPORENIE INVESTÍCIA.

Na stránke tiež nájdete aktuálny Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 01. 07. 2017

Vstupné poplatky

Vstupný poplatok je určovaný v závislosti od výšky investovanej sumy percentom z aktuálnej ceny podielového listu. Určuje sa formou zrážky z predajnej ceny podielového listu. 

Pokiaľ investor jednorázovo investuje sumu nad 150 000 € do zvoleného fondu, všetky následné investície do zvoleného fondu sú bez vstupného poplatku.

  Vstupný poplatok v %

Názov podielového fondu

Charakter fondu

do 29 999,99 € vrátane

od 30 000 € do 149 999,99 € vrátane

od 150 000,00 € viac

Krátkodobý o.p.f. KORUNA štandardný otvorený fond 0,25 % z aktuálnej ceny PL 0 % z aktuálnej ceny PL 0,00 % z aktuálnej ceny PL
Stabilný fond o.p.f. špeciálny fond cenných papierov 1,00 % z aktuálnej ceny PL 0,50 % z aktuálnej ceny PL 0,00 % z aktuálnej ceny PL
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. špeciálny fond nehnuteľností 1,50 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL 0,00 % z aktuálnej ceny PL
KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f špeciálny fond cenných papierov 1,50 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL 0,00 % z aktuálnej ceny PL
Office real estate fund o.p.f. špecialny fond nehnuteľností 1,50 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL 0,00 % z aktuálnej ceny PL
Aktívny fond o.p.f.  štandardný otvorený fond 2,00 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL 0,00 % z aktuálnej ceny PL
Konzervatívne portfólio o.p.f.  štandardný otvorený fond 1,00 % z aktuálnej ceny PL 0,50 % z aktuálnej ceny PL 0,00 % z aktuálnej ceny PL
Vyvážené portfólio o.p.f. štandardný otvorený fond 1,50 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL 0,00 % z aktuálnej ceny PL
DYNAMICKÉ PORTFÓLIO o.p.f. štandardný otvorený fond 2,00 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL 0,00 % z aktuálnej ceny PL
EUROFOND o.p.f. štandardný otvorený fond 3,00 % z aktuálnej ceny PL 2,00 % z aktuálnej ceny PL 0,00 % z aktuálnej ceny PL
USA TOP Fond o.p.f. štandardný otvorený fond 3,00 % z aktuálnej ceny PL 2,00 % z aktuálnej ceny PL

0,00 % z aktuálnej ceny PL

Fondy spravované pre tretie strany

Názov podielového fondu

Charakter fondu

do 14 999,99 € vrátane

od 15 000,00 € vrátane

od 30 000 € do 149 999,99 € vrátane

od 150 000 € viac

J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.

špeciálny fond cenných papierov 3,00 % z aktuálnej ceny PL 1,50 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL 0,00 % z aktuálnej ceny PL

J&T SELECT zmiešaný o.p.f.

špeciálny fond cenných papierov 3,00 % z aktuálnej ceny PL 1,50 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL 0,00 % z aktuálnej ceny PL

365. world o.p.f.

štandardný otvorený fond 2,00 % z aktuálnej ceny PL 2,00% z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL 0,00 % z aktuálnej ceny PL

Vstupný poplatok je možné znížiť alebo odpustiť v závislosti na obchodnej stratégii spoločnosti alebo počas marketingových akcií. Výška minimálnej investície a následnej investície je uvedená v predajnom prospekte. 

Výstupné poplatky

Výstupný poplatok sa určujte percentom z aktuálnej ceny podielového listu. Výška poplatku je závislá od výšky investovanej sumy a doby, ktorá uplynia od vydania podielového listu. 

Pokiaľ investor jednorázovo investuje sumu nad 150 000 € do zvoleného fondu, všetky následné investície do zvoleného fondu sú bez výstupného poplatku.

Názov podielového fondu

Charakter fondu

Výška výstupného poplatku

Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA štandardný otvorený fond 0,25 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 1 roka od vydania PL)

Stabilný fond o.p.f.

špecialny fond cenných papierov 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 1 roka od vydania PL)

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.

špeciálny fond nehnuteľností 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 2 rokov od vydania PL)

KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.

špecialny fond cenných papierov 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 2 rokov od vydania PL)
Office real estate fund o.p.f. špeciálny fond nehnuteľností 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 2 rokov od vydania PL)
Aktívny fond o.p.f. štandardný otvorený fond 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov od vydania PL)
Konzervatívne portfólio o.p.f. štandardný otvorený fond 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 1 roka od vydania PL)
Vyvážené portfólio o.p.f. štandardný otvorený fond 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 2 rokov od vydania PL)
DYNAMICKÉ PORTFÓLIO o.p.f. štandardný otvorený fond 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov od vydania PL)
EUROFOND o.p.f. štandardný otvorený fond 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov od vydania PL)
USA TOP Fond o.p.f. štandardný otvorený fond 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov od vydania PL)

Výstupný poplatok je možné znížiť alebo odpustiť v závislosti na obchodnej stratégii spoločnosti alebo počas marketingových akcií. Výška minimálnej investície a následnej investície je uvedená v predajnom prospekte. 

Fondy spravované pre tretie strany

Všetky fondy spravované pre tretie strany sú bez výstupných poplatkov. Týka sa to fondov: 

 • J&T SELECT zmiešaný o.p.f.
 • J&T BOND zmiešaný o.p.f.
 • 365.world o.p.f.

Prestup medzi fondmi 

Poplatok za prestup medzi podielovými fondmi je vo výške 0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu.

Pri prestupe z jednotlivých fondov Prvej penzijnej však môže byť účtovaný výstupný poplatok v závislosti od doby vydania presúvaných podielových listov.

Investičné sporenie - dobré sporenie INVESTÍCIA

Pri zriadení investičného sporenia Dobré sporenie INVESTÍCIA klient hradí zriaďovací poplatok vo výške 1 % z cieľovej sumy. Zriaďovací poplatok je súčasťou vstupnej investície.

Výška vstupnej investície a následnej pravidelnej investície
 • prvá vstupná investícia je vo výške minimálne 2 % z cieľovej sumy
 • minimálna výška následnej investície je 10 €
 • maximálna výška následnej investície je 500 €

V rámci investičného sporenia Dobré sporenie INVESTÍCIA je možnosť výberu z nasledovných podielových fondov:

Názov fonduCieľová sumaZriaďovací poplatok Odporúčaný časový horizont
Stabilný fond o.p.f.
od 500 do 15 000 € 1,00 % z cieľovej sumy

Krátkodobé sporenie

min. 2 roky

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. od 500 do 15 000 € 1,00 % z cieľovej sumy

Krátkodobé sporenie

min 2 roky

Aktívny fond o.p.f. od 500 do 15 000 € 1,00 % z cieľovej sumy

Dlhodobé sporenie

min 5 rokov

V rámci Investičného sporenia Dobré sporenie INVESTÍCIA nie je možný prestup medzi fondmi.

Sadzobník poplatkov a náhrad

I. Poplatky pri vyplácaní výnosov z podielových listov
Názov poplatku Výška poplatku v €
vyplatenie na adresu (poštovou poukážkou) podľa sadzobníka pošty
vyplatenie šekovou poukážkou na meno majiteľa podľa sadzobníka Poštovej banky
vyplatenie výnosov prevodom na účet majiteľa podľa sadzobníka Poštovej banky
II. Ostatné poplatky a náhrady za poskytované služby
Názov poplatku Výška poplatku v €
zaslanie výpisu z majetkového účtu klienta 1 x ročne bez poplatku
zriadenie záložného práva k podielovému listu, resp. blokácia podielového listu 16,60 (bez DPH)
opakované vyplatenie PL šekovou poukážkou na meno majiteľa vo výške skutočných nákladov
opakované vyplatenie PL na účet majiteľa vo výške skutočných nákladov
duplicitné vydanie daňového dokladu do 30 dní 1,60 (bez DPH)
duplicitné vydanie daňového dokladu do 3 dni 3,30 (bez DPH)

Čísla účtov pre investovanie do jednotlivých fondov

Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA

 • IBAN: SK2265000000194923500001
 • BIC: POBNSKBA

Stabilný fond o.p.f.

 • IBAN: SK2165000000199923513235
 • BIC: POBNSKBA

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.

 • IBAN: SK4065000000198823500010
 • BIC: POBNSKBA

Office real estate fund o.p.f.

 • IBAN: SK8865000000194523500010
 • BIC: POBNSKBA

KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.

 • IBAN: SK8165000000191323500012
 • BIC: POBNSKBA

Aktívny fond o.p.f.

 • IBAN: SK1565000000191032351432
 • BIC: POBNSKBA

Konzervatívne portfólio o.p.f.

 • IBAN: SK3865000000196123500002
 • BIC: POBNSKBA

Vyvážené portfólio o.p.f.

 • IBAN: SK8965000000197623500003
 • BIC: POBNSKBA

Dynamické portfólio o.p.f.

 • IBAN: SK7465000000195323500002
 • BIC: POBNSKBA

Eurofond o.p.f.

 • IBAN: SK8565000000192923500002
 • BIC: POBNSKBA

USA TOP Fond o.p.f.

 • IBAN: SK5565000000195323500053
 • BIC: POBNSKBA

365. world o.p.f.

 • IBAN: SK8465000000000020574482
 • BIC: POBNSKBA