• Menu


  Užitočné dokumenty

  Názov dokumentu
   Všeobecné obchodné podmienky účinné od 01.04.2016, [454,3 KB]
   Zákon o kolektívnom investovaní, [1,8 MB]
   Spoločný prevádzkový poriadok účinný od 1.2.2015, [231,4 KB]
   Podmienky používania internetových stránok, [147,3 KB]
   Kategorizácia klientov, [91,7 KB]
   Ochrana osobných údajov, [359,5 KB]
   Poučenie o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, [478,4 KB]
   Rozhodcovská zmluva, [45,6 KB]
   Sadzobník poplatkov, [213,1 KB]
   Stratégia vykonávania, zadávania a alokácie pokynov, [82,9 KB]
   Tlačivo na podanie sťažnosti, [482,9 KB]
   Stratégia uplatňovania hlasovacích práv, [43,6 KB]

  Pre spolupracovníkov

  Názov dokumentu

  Tlačivá žiadostí

  Názov dokumentu
   Vyhlásenie klienta o konečnom užívateľovi výhod, [97,1 KB]
   Odvolanie plnomocenstva, [633,9 KB]
   Pokyn na zmenu údajov, [645,5 KB]
   Zmluva o darovaní CP, [546,9 KB]
   Plnomocenstvo, [642 KB]

  Vyhlásenia

  Názov dokumentu
   Záväzné vyhlásenie, [705,5 KB]

  Archív

  Nenašli ste dokument, ktorý ste hľadali? Pozrite sa do nášho Archívu dokumentov.
  Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
  Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.