Čísla účtov pre investovanie do jednotlivých fondov

Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA

 • IBAN: SK2265000000194923500001
 • BIC: POBNSKBA

Konzervatívne portfólio o.p.f.

 • IBAN: SK3865000000196123500002
 • BIC: POBNSKBA

Vyvážené portfólio o.p.f.

 • IBAN: SK8965000000197623500003
 • BIC: POBNSKBA

Dynamické portfólio o.p.f.

 • IBAN: SK7465000000195323500002
 • BIC: POBNSKBA

Eurofond o.p.f.

 • IBAN: SK8565000000192923500002
 • BIC: POBNSKBA

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.

 • IBAN: SK4065000000198823500010
 • BIC: POBNSKBA

Office real estate fund o.p.f.

 • IBAN: SK8865000000194523500010
 • BIC: POBNSKBA

KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.

 • IBAN: SK8165000000191323500012
 • BIC: POBNSKBA

USA TOP Fond o.p.f.

 • IBAN: SK5565000000195323500053
 • BIC: POBNSKBA

365. world o.p.f.

 • IBAN: SK8465000000000020574482
 • BIC: POBNSKBA