Prečo Prvá penzijná

Prvá penzijná ako dôveryhodný partner pri zhodnocovaní vašich financií. Prečítajte si viac dôvodov, prečo bude zverenie vašich investícií do rúk našich odborníkov tým správnym rozhodnutím.

Dôveryhodný hráč s dlhodobou tradíciou

  • sme správcovská spoločnosť s dlhodobou tradíciou na Slovensku
  • ponúkame možnosť investovať prostredníctvom podielových fondov už od roku 1995
  • patríme medzi zakladajúcich členov Asociácie správcovských spoločnosti

Špičkový tím portfólio manažérov

  • náš tím portfólio manažérov má mnohoročné miestne i medzinárodné znalosti a skúsenosti so správou majetku podielnikov
  • neustále pracujeme na zdokonaľovaní úrovne portfólio manažmentu s využitím najnovších akademických i praktických poznatkov z oblasti financií

Konzervatívna správa fondu

  • našim cieľom je neustále hľadať najvhodnejšie zodpovedné riešenia a investičné príležitosti, ktoré ponúka aktuálna situácia na finančných trhoch
  • pri správe majetku našich podielnikov využívame medzinárodné skúsenosti a zároveň i miestne znalosti
  • vďaka kombinácii našich skúseností a znalostí prinášame unikátne produkty a konzervatívny prístup k správe majetku našich podielnikov
  • dodržujeme etické princípy vo vzťahu ku klientom, obchodným partnerom ale i našej konkurencii

Galéria ocenení

O našom dlhodobom úspechu hovoria aj viaceré ocenenia:

Stabilný fond.p.f.

- najpredávanejší podielový fond v kategórií dlhopisové fondy v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2019

- najpredávanejší podielový fond v kategórií dlhopisové fondy v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2018

Eurofond o.p.f.

- 3. miesto v kategórii Zmiešané fondy v súťaži Zlatá minca 2017

Otvorený krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA

- najpredávanejší podielový fond v kategórii peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2017

- fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii eurové peňažné fondy a eurové fondy krátkodobých investícií v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2017

- 1. miesto - najpredávanejší podielový fond v v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2016 v kategórií Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií 

- 1. miesto - fond s najlepším výnosom a rizikom v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2016 v kategórií Eurové peňažné fondy a eurové fondy krátkodobých investícií

- 1. miesto v kategórií Fondy krátkodobých investícií v súťaži Investícia roka 2016

2. miesto v kategórii Fond krátkodobých investícií v súťaži Investícia roka 2015

- 3. miesto v kategórií najpredávanejší podielový fond v kategórií peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií 2014

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o. p. f.

- najpredávanejší podielový fond v kategórii realitné fondy a fondy alternatívnych investícií v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2018

- 1. miesto - najpredávanejší podielový fond v kategórií Realitné fondy a fondy alternatívnych investícií v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2016. Zároveň sa stal absolútne najpredávanejším fondom v roku 2016

- 3. miesto v súťaži Zlatá minca 2016 v kategórií Realitné fondy 

- 2. miesto v súťaži Zlatá minca 2015 v kategórii Realitné fondy

- 1. miesto - najpredávanejší fond za rok 2014 vo svojej kategórií

- 2. miesto v súťaži Zlatá minca 2012 a 2013 v kategórii Realitné fondy

- 1. miesto - najpredávanejší fond za roky 2007 – 2012 vo svojej kategórií

- 1. miesto - najvýkonnejší fond za roky 2010 a 2011 vo svojej kategórií

Office real estate fund o.p.f.

- najpredávanejší podielový fond v kategórii realitné fondy a fondy alternatívnych investícií v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2017

Dynamické portfólio o.p.f.:

- 2.miesto v súťaži Zlatá minca 2014 v kategórii Zmiešané fondy

KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.

- 2. miesto - najpredávanejší podielový fond v kategórii realitné fondy a fondy alternatívnych investícií za rok 2014.

J&T BOND EUR zmiešaný  o.p.f.

- fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii konzervatívne zmiešané a štruktúrované fondy v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2019

- fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii zmiešané fondy v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2018

- fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii zmiešané fondy v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2017

Dostupnosť klientovi

  • sme tu pre vás na každej pobočke Poštovej banky