Prečo Prvá penzijná

Prvá penzijná ako dôveryhodný partner pri zhodnocovaní vašich financií. Prečítajte si viac dôvodov, prečo bude zverenie vašich investícií do rúk našich odborníkov tým správnym rozhodnutím.

Dôveryhodný hráč s dlhodobou tradíciou

 • sme správcovská spoločnosť s dlhodobou tradíciou na Slovensku
 • ponúkame možnosť investovať prostredníctvom podielových fondov už od roku 1995
 • patríme medzi zakladajúcich členov Asociácie správcovských spoločnosti

Špičkový tím portfólio manažérov

 • náš tím portfólio manažérov má mnohoročné miestne i medzinárodné znalosti a skúsenosti so správou majetku podielnikov
 • neustále pracujeme na zdokonaľovaní úrovne portfólio manažmentu s využitím najnovších akademických i praktických poznatkov z oblasti financií

Konzervatívna správa fondu

 • našim cieľom je neustále hľadať najvhodnejšie zodpovedné riešenia a investičné príležitosti, ktoré ponúka aktuálna situácia na finančných trhoch
 • pri správe majetku našich podielnikov využívame medzinárodné skúsenosti a zároveň i miestne znalosti
 • vďaka kombinácii našich skúseností a znalostí prinášame unikátne produkty a konzervatívny prístup k správe majetku našich podielnikov
 • dodržujeme etické princípy vo vzťahu ku klientom, obchodným partnerom ale i našej konkurencii

Galéria ocenení

 • o našom dlhodobom úspechu hovoria aj viaceré ocenenia:

Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA získal 2. miesto v kategórii Fond krátkodobých investícií v súťaži Investícia roka za rok 2015.

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o. p. f. získal 2. miesto v súťaži Zlatá minca 2015 v kategórii Realitné fondy.
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o. p. f. získal 2. miesto v súťaži Zlatá minca 2012 a 2013 v kategórii Realitné fondy.
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o. p. f. je najpredávanejší fond za roky 2007 – 2012 vo svojej kategórií.
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o. p. f. je najvýkonnejší fond za roky 2010 a 2011 vo svojej kategórií.

Dynamické portfólio o.p.f. získalo 2.miesto v súťaži Zlatá minca 2014 v kategórii Zmiešané fondy.

Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA získal 3. miesto v kategórii najpredávanejší podielový fond v kategórii peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií za rok 2014.

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o. p. f. je najpredávanejší fond za rok 2014 vo svojej kategórií.

KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. získal 2. miesto v kategórii najpredávanejší podielový fond v kategórii realitné fondy a fondy alternatívnych investícií za rok 2014.

Dostupnosť klientovi

 • sme tu pre vás na každej pobočke Poštovej banky a na vybratých pobočkách Slovenskej pošty