Portfólio manažéri

Tím našich odborníkov vedú manažéri, ktorí majú mnohoročné miestne i medzinárodné znalosti a skúsenosti so správou majetku podielnikov. Na týchto stránkach sa o nich môžete dozvedieť viac. 

Ing. Matej Varga, PhD., CFA

Vedúci úseku riadenia investícií štandardných a špeciálnych podielových fondov

Vyštudoval odbor Financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, kde neskôr ako externý doktorand získal v odbore Financie aj akademický titul PhD.

Od roku 2006 pôsobil v Asset Managemente Slovenskej sporiteľne na pozícii Portfólio manažér, neskôr ako Senior Portfólio manažér. Venoval sa najmä akciovým a zmiešaným fondom, riadeným na princípe „absolute return“, teda aktívnemu riadeniu s možnosťou zmeny pomeru aktív v portfóliu v závislosti od situácie na trhu. Cieľom týchto fondov bolo participovať na raste trhov v čo najväčšej miere a naopak, limitovať dopady ich poklesov.

V Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky pracuje od júla 2011. Od apríla 2018 je členom predstavenstva Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s, a.s.

V období 2009-2012 úspešne absolvoval náročné skúšky všetkých troch úrovní medzinárodne uznávaného certifikátu finančných analytikov – Chartered Financial Analyst ® a v roku 2012 sa stal členom CFA Institute society of Austria.

Pravidelne publikuje odborné články v českých a slovenských časopisoch venovaných financiám a investovaniu.

Matej Varga prichádza s návodom, ako v súčasnosti správne investovať:
„Vzhľadom na súčasnú situáciu na finančných trhoch je veľmi dôležité svoje prostriedky správne rozložiť a vedieť rýchlo reagovať na správanie trhov. Najlepšie je využiť odborné rady skúsených expertov, ktorí dokážu aktívne riadiť vaše investície.“