• Menu

  Ing. Vladimír Salkovič

  Člen predstavenstva, Vedúci úseku investícií špeciálnych fondov

  Vyštudoval na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave odbor geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte.

  V roku 1998 nastúpil do spoločnosti Istrokapitál ako vedúci obchodného úseku. V Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky správ. spol., a.s. pracuje od roku 1999. Tu zastával viaceré funkcie ako napríklad riadiaci pracovník v oblasti analýz kapitálového trhu, maklér a portfólio manažér otvorených a uzavretých podielových fondov. Taktiež pôsobil ako riaditeľ úseku správy aktív podielových fondov a portfólio manažér realitných a špeciálnych podielových fondov. V súčasnosti pôsobí ako člen predstavenstva Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky správ. spol., a.s. a zastáva funkciu vedúceho úseku investícií špeciálnych fondov.

  Od roku 2013 je zároveň čelnom predstavenstva spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s.,a.s..

  Je držiteľom osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky v oblasti kolektívneho investovania, certifikátu "Portfolio managment" a povolenia na činnosť makléra.

  Ing. Matej Varga, PhD., CFA

  Vedúci úseku riadenia investícií štandardných a špeciálnych podielových fondov

  Vyštudoval odbor Financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, kde neskôr ako externý doktorand získal v odbore Financie aj akademický titul PhD.

  Od roku 2006 pôsobil v Asset Managemente Slovenskej sporiteľne na pozícii Portfólio manažér, neskôr ako Senior Portfólio manažér. Venoval sa najmä akciovým a zmiešaným fondom, riadeným na princípe „absolute return“, teda aktívnemu riadeniu s možnosťou zmeny pomeru aktív v portfóliu v závislosti od situácie na trhu. Cieľom týchto fondov bolo participovať na raste trhov v čo najväčšej miere a naopak, limitovať dopady ich poklesov.

  V období 2009-2012 úspešne absolvoval náročné skúšky všetkých troch úrovní medzinárodne uznávaného certifikátu finančných analytikov – Chartered Financial Analyst ® a v roku 2012 sa stal členom CFA Institute society of Austria.

  Pravidelne publikuje odborné články v českých a slovenských časopisoch venovaných financiám a investovaniu.

  V Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky pracuje od júla 2011.

  Matej Varga prichádza s návodom, ako v súčasnosti správne investovať:
  „Vzhľadom na súčasnú situáciu na finančných trhoch je veľmi dôležité svoje prostriedky správne rozložiť a vedieť rýchlo reagovať na správanie trhov. Najlepšie je využiť odborné rady skúsených expertov, ktorí dokážu aktívne riadiť vaše investície.“

  Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
  Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.