• Menu


  Výročné správy

  Názov dokumentu
   Výročná správa 2015 - výňatok, [14,6 MB]
   Výročná správa 2014 - výňatok, [1,5 MB]
   Výročná správa 2013 - výňatok, [8,7 MB]
   Výročná správa 2012 - výňatok, [445,4 KB]
   Výročná správa 2011 - výňatok, [662,6 KB]
   Výročná správa 2010 - výňatok, [653 KB]
   Výročná správa 2006, [823,4 KB]
   Výročná správa 2005, [2,7 MB]
   Výročná správa 2004, [3,7 MB]
   Výročná správa 2003, [3,4 MB]
   Výročná správa 2002 - fondy, [389,7 KB]
   Výročná správa 2002, [858,7 KB]
   Výročná správa 2001 - fondy , [1,1 MB]
   Výročná správa 2001, [884,8 KB]

  Ročné správy

  Názov dokumentu
   Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom k 31.12.2015, [11,3 MB]
   Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2015 Dynamické portf, [7,4 MB]
   Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2015 Konzervatívne portf, [7,6 MB]
   Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2015 Vyvážené portf, [7,3 MB]
   Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2015 Koruna, [6,8 MB]
   Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2015 Kapitálový fond, [7 MB]
    Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2015 Eurofond, [7 MB]
   Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2015 NPR, [7,9 MB]
    Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2015 NDR, [6,5 MB]
   Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2015 JT Bond, [5,5 MB]
   Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2015 JT Select, [6,2 MB]
   Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom k 31.12.2014, [9,7 MB]
   Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2014 Dynamické portf, [6,9 MB]
    Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2014 Konzervatívne portf, [6,9 MB]
    Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2014 Vyvážené portf, [7,4 MB]
    Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2014 Koruna, [6,3 MB]
    Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2014 Kapitálový fond, [6,3 MB]
    Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2014 Eurofond, [6,5 MB]
    Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2014 NPR, [7,5 MB]
    Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2014 NDR, [6,4 MB]
    Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2014 JT Bond, [5,1 MB]
   Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom k 31.12.2013, [4,3 MB]
   Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2013 Dynamické portf., [10,3 MB]
   Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2013 Eurofond, [9,8 MB]
   Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2013 JT Bond, [4,7 MB]
    Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2013 Konzervatívne portf., [10,3 MB]
    Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2013 NDR, [10 MB]
    Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2013 Vyvážené portf, [10,2 MB]
   Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2013 NPR, [11,1 MB]
    Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom a fondmi za rok 2012, [21,4 MB]
    Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom a fondmi za rok 2011, [21,1 MB]
    Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom a fondmi za rok 2010, [21,3 MB]
   Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom a fondmi za rok 2009, [5,3 MB]
    Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom a fondmi za rok 2008, [4,4 MB]
   Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom a fondmi za rok 2007, [6,2 MB]
    Ročná správa o hospodárení s majetkom v PF za rok 2006, [3,1 MB]
    Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom a fondmi za rok 2005, [2,4 MB]

  Polročné správy

  Názov dokumentu
    Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom a fondmi za rok 2016, [1,4 MB]
   Polročná správa o hospodárení 2016- KORUNA, [1,2 MB]
   Polročná správa o hospodárení 2016-Konzervatívne portfólio, [1,3 MB]
   Polročná správa o hospodárení 2016-Dynamické portfólio, [1,3 MB]
   Polročná správa o hospodárení 2016- Kapitálový fond, [1,2 MB]
   Polročná správa o hospodárení 2016- Vyvážené portfólio, [1,3 MB]
   Polročná správa o hospodárení 2016-Náš prvý realitný, [1,3 MB]
   Polročná správa o hospodárení 2016-Náš druhý realitný, [1,1 MB]
   Polročná správa o hospodárení 2016-J&T Select, [1,1 MB]
   Polročná správa o hospodárení 2016-EUROFOND, [1,2 MB]
   Polročná správa o hospodárení 2016-J&T BOND, [1017,4 KB]
   Polročná správa o hospodárení 2015- Vyvážené portfólio, [1,1 MB]
   Polročná správa o hospodárení 2015- Dynamické portfólio, [1,1 MB]
   Polročná správa o hospodárení 2015 - Konzervatívne port., [1,2 MB]
   Polročná správa o hospodárení 2015 - KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f., [1,1 MB]
   Polročná správa o hospodárení 2015- KORUNA, [1,1 MB]
   Polročná správa o hospodárení 2015- Náš 1. Realitný, [1,2 MB]
   Polročná správa o hospodárení 2015- Náš druhý realitný, [1 MB]
   Polročná správa o hospodárení 2015 - J&T BOND, [894 KB]
   Polročná správa o hospodárení 2015- J&T SELECT, [1000,6 KB]
    Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom a fondmi za rok 2014, [6 MB]
   Polročná správa o hospodárení 2014 - Kapitálový fond, [3,3 MB]
    Polročná správa o hospodárení 2014 - Vyvážené portfólio, [3,8 MB]
   Polročná správa o hospodárení 2014 - KORUNA, [4,5 MB]
    Polročná správa o hospodárení 2014 - Konzervatívne portfólio, [4 MB]
    Polročná správa o hospodárení 2014 - Eurofond, [4,6 MB]
   Polročná správa o hospodárení 2014 - Dynamické portfólio, [3,7 MB]
    Polročná správa o hospodárení 2014 - Náš 1. Realitný, [5,4 MB]
    Polročná správa o hospodárení 2014 - Náš druhý realitný, [4,4 MB]
    Polročná správa o hospodárení 2014 - J&T BOND, [2,6 MB]
    Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom a fondmi za rok 2013, [439,1 KB]
    Polročná správa o hospodárení 2013 - Vyvážené portfólio, [601,1 KB]
   Polročná správa o hospodárení 2013 - KORUNA, [581,1 KB]
   Polročná správa o hospodárení 2013 - Konzervatívne portfólio, [635,6 KB]
   Polročná správa o hospodárení 2013 - Eurofond, [603,3 KB]
   Polročná správa o hospodárení 2013 - Dynamické portfólio, [582,6 KB]
   Polročná správa o hospodárení 2013 - Náš 1. Realitný, [574,7 KB]
   Polročná správa o hospodárení 2013 - Náš druhý realitný, [558,4 KB]
   Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom a fondmi za rok 2012, [25,4 MB]
   Polročná správa 2012, [759,3 KB]
   Polročná správa o hospodárení 2012 - Vyvážené portfólio, [3,6 MB]
    Polročná správa o hospodárení 2012 - Koruna, [3,5 MB]
   Polročná správa o hospodárení 2012 - Konzervatívne portfólio, [3,5 MB]
    Polročná správa o hospodárení 2012 - Eurofond, [3,6 MB]
    Polročná správa o hospodárení 2012 - Dynamické portfólio, [3,6 MB]
    Polročná správa o hospodárení 2012 - Náš druhý realitný, [3,5 MB]
   Polročná správa o hospodárení 2012 - Náš prvý realitný, [3,7 MB]
   Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom a fondmi za rok 2011, [1,6 MB]
    Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom a fondmi za rok 2010, [1,3 MB]
   Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom a fondmi za rok 2009, [4,8 MB]
    Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom a fondmi za rok 2007, [2,5 MB]
    Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom a fondmi za rok 2008, [6,2 MB]
    Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti za rok 2006, [3,8 MB]

  Finančné správy

  Názov dokumentu
    Finančná správa za tretí kvartál 2009, [460,1 KB]
   Finančná správa za druhý kvartál 2009, [449,9 KB]
    Finančná správa za prvý kvartál 2009, [440,7 KB]
   Finančná správa za štvrtý kvartál 2008, [512,1 KB]
    Finančná správa za tretí kvartál 2008, [1,9 MB]
  Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
  Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.