DYNAMICKÉ PORTFÓLIO o.p.f.

Individuálna účtovná závierka bola dňa 24.4.2017 uložená v registri účtovných závierok.

Kľúčové informácie pre investorov

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Predajné prospekty

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Štatúty

2016

2015

2013

2012

2011

Ročné správy

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012-2005

Polročné správy

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011-2006