KRÁTKODOBÉ RIEŠENIE

Tieto podielové fondy sú vhodné pre začínajúcich investorov, ktorí zatiaľ nemajú skúsenosti s investovaním do podielových fondov a sú ochotní znášať nízke až mierne riziko kolísania investície. Odporúčaná minimálna doba investovania je 1 až 2 roky v závislosti od fondu.

Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA

Fond je určený pre konzervatívneho klienta, ktorý hľadá alternatívu ku krátkodobým termínovaným vkladom a potrebuje mať zabezpečenú maximálnu možnú likviditu svojej vloženej investície pri minimálnych vstupných nákladoch a akceptovaní mierneho rizika.

STABILNÝ FOND o.p.f. 

Fond je určený pre konzervatívneho klienta, ktorý má záujem o investovanie do dlhopisov s vyšším výnosom, než aké sú vo fondoch krátkodobých investícií či na termínovaných vkladoch. Je vhodný pre investora, ktorý je ochotný znášať mierne riziko a má záujem o krátkodobejšie zhodnocovanie peňažných prostriedkov. Predstavuje exkluzívne dlhopisové riešenie, ktoré v konkurenčnej ponuke nenájdete.

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.

Fond je určený pre konzervatívneho klienta, ktorý má záujem krátkodobejšie zhodnocovať svoje peňažné prostriedky prostredníctvom investovania do realít. Umožňuje participáciu na renomovaných projektoch, do ktorých by klient samostatne nemohol investovať vzhľadom na výšku investície.