Kontakty

Všetky kontaktné údaje prehľadne na jednej stránke.

Ústredie

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava

IČO: 316 213 17
DIČ: 2020822243
IČ DPH: SK7020000680

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 896/B

Klientske centrum

02 / 5960 2222

Každý deň od 8.00 hod. do 19.00 hod. a počas víkendu od 9.00 hod. do 17.00 hod. Mimo štátnych sviatkov.

FAX:

02 / 5960 3828
02 / 5960 3848

Kontakt pre médiá

Hovorkyňa Poštovej banky

Lýdia Žáčková

Telefón: +421 910 511 452

E-mail: pr@pabk.sk

Kontaktujte nás

Vaše otázky, pripomienky alebo sťažnosti nám môžete napísať cez kontaktný formulár.