• Menu

  Ústredie

  PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
  Dvořákovo nábrežie 4
  811 02 Bratislava

  IČO: 316 213 17

  Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 896/B

  Klientské centrum

  02 / 5960 2222

  Operátori sú Vám k dispozícií v pracovných dňoch od 7.00 do 19.00, v sobotu od 8.00 do 13.00. Po tomto čase sa môžete s dôverou obrátiť na ktorúkoľvek expozitúru Poštovej banky.

  FAX:

  02 / 5960 3828
  02 / 5960 3848

  Kontakt pre média

  Hovorkyňa Poštovej banky

  Lýdia Žáčková

  Telefón: +421 910 511 452

  E-mail: pr@pabk.sk

  Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
  Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.