• Menu

  Dokumenty na stiahnutie download

  Investičné sporenie Dobré sporenie INVESTÍCIA Vám ponúka možnosť strednodobého alebo dlhodobého sporenia s možnosťou výberu podielového fondu v správe Prvej Penzijnej v časovom horizonte od 2 - 10 rokov v závislosti od Vami vybraného fondu.

  Sami si určíte cieľovú sumu, dobu sporenia, frekvenciu a výšku investície určenej na sporenie.

  Výhody investičného sporenia

  • máte možnosť získať vyššie zhodnotenie ako pri pevných úrokových sadzbách
  • sporíte si vo vybraných fondoch v správe Prvej Penzijnej
  • flexibilná doba sporenia (odporúčaná 2 - 10 rokov)
  • s vkladom od 10 do 500 € mesačne
  • s cieľovou sumou od 500 do 15.000 € 
  • možný 1 čiastočný výber z úspor počas doby sporenia
  • cieľovú sumu, dobu sporenia, frekvenciu a výšku investície určenej na sporenie si nastavíte presne podľa svojich potrieb
  • v prípade, že sa rozhodnete prestať pravidelne sporiť, nebudete za to sankcionovaní, ani sa sporenie nezruší
  • máte možnosť pomenovať si svoje sporenie
  • možnosť zvoliť si pravidelné vyplácanie z nasporenej sumy
  • vybavíte v každej pobočke Poštovej banky a na vybraných poštách

  NOVINKA

  Využite našu novú službu v podobe pravidelného vyplácania podielových listov.

  Ide o bezplatnú službu, vďaka ktorej si  môžete zvoliť pravidelnú výplatu z nasporenej sumy. Služba je určená klientom, ktorí majú ukončený program sporenia, alebo majú investíciu vo fonde Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA.

  Investičné sporenie Dobré sporenie INVESTÍCIA je určené pre budúcich aj existujúcich klientov, pre právnické aj fyzické osoby.

  Parametre
  Výška prvotnej investície  2 % z cieľovej sumy
  Minimálna výška sporenia 10 € / mesiac
  Maximálna výška sporenia 500 € / mesiac
  Minimálna doba sporenia odporúčaná
  Cieľová suma 500  - 15 000 €
  Cieľ sporenia zadefinujete si sami
  Frekvencia sporenia odporúčame mesačne

  Výber podielového fondu a odporúčané doby sporenia pri našich fondoch:

  Konzervatívne portfólio o.p.f. - 2 roky

  Vyvážené portfólio o.p.f. - 3 - 4 roky

  NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. - 3 - 4 roky

  EUROFOND o.p.f. - 5 až viac rokov

  Dynamické portfólio o.p.f. - 5 až viac rokov

  Investičné sporenie zaniká

  1. smrťou podielnika
  2. uplatnením žiadosti o vyplatenie všetkých PL, ktoré boli vydané v rámci programu sporenia,
  3. prevodom PL na inú osobu,
  4. v zmysle parametrov sporenia po dovŕšení CS + 10 %.

  Pri investičnom sporení Dobré sporenie INVESTÍCIA platíte iba zriaďovací poplatok. Žiadne ďalšie vstupné ani výstupné poplatky neplatíte, vďaka čomu môže byť Váš výnos vyšší.

  Poplatky
  Zriaďovací poplatok

  Vypočíta sa ako 1 % z cieľovej sumy, pričom sa uplatní z prvej investície 

  Vstupný poplatok -
  Výstupný poplatok -

  Vyberte riešenie:
  Zadajte dve ľubovoľné hodnoty a tretia bude dopočítaná.
  Dĺžka
  sporenia
  Pravidelný
  vklad
  Cieľová
  suma

  Vaša prvotná vstupná investícia: .

  Kalkulačka sa načítava
  21 500 € Vaša celková nasporená suma
  21 500 € Očakávané zhodnotenie
  21 500 € Investované peniaze
  Na základe vami zvolených kritérií je pre vás riešením sporenie v nasledovných podielových fondoch:
  Ak vás naša ponuka zaujala, zanechajte
  nám kontakt a my sa vám ozveme.

  Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
  Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.