Užitočné rady pre mladých investorov

Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za konzervatívny národ. To však nie je správny prístup, pokiaľ uvažujete o dlhodobých finančných cieľoch. Prečo? Dôvodom je inflácia, ktorá môže z vášho výnosu kľudne odobrať aj 2 % ročne a reálny výnos (očistený o infláciu) niektorých tried aktív, tak môže byť v dlhodobom horizonte nulový až záporný.

Čo je investičný horizont, a prečo ho treba dodržiavať?

Prečo je dobré byť pri investovaní odvážny, najmä ak ste mladý a máte pred sebou ešte dlhú dobu do splnenia investičných cieľov?

Prečo naopak pri krátkodobých cieľoch uplatňovať konzervatívnejší prístup?

To sú otázky, ktorými by sa mal zaoberať každý začínajúci investor. Ak chcete aj vy úspešne investovať kliknite na článok.