Prvá penzijná v TOP 3 správcovských spoločností

Nové produkty a nadpriemerné výnosy dostali Prvú penzijnú správcovskú spoločnosť Poštovej banky (PPSS) do najsilnejšej trojky slovenských správcovských spoločností z pohľadu ich podielu na trhu. Kým ostatní lídri klesali, prípadne stagnovali, PPSS sa darilo rásť. Vďaka tomu dokázala v rebríčku predbehnúť aj Asset Management Slovenskej sporiteľne. 

Ako vyplýva z údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností, PPSS dosiahla v tomto roku podiel na trhu vo výške 14,64 %. V roku 2013 to bolo pritom o vyše tri percentuálne body menej.

Pod rast trhového podielu PPSS sa podpísali viaceré faktory. „Bolo to napríklad spustenie nového fondu nehnuteľností – Office real estate fund, ku ktorému došlo v štvrtom kvartáli 2017. Investori si všimli aj to, že naše fondy patria medzi najvýkonnejšie na trhu. Preto nám pribudlo množstvo klientov, ktorí hľadajú nadpriemerné zhodnotenie svojich peňazí. Aj vďaka tomu  boli fondy PPSS vo viacerých mesiacoch roka najpredávanejšími na trhu,“ vysvetľuje Martin Kaňa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ PPSS.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe na webstránke Poštovej banky.