Prvá penzijná prevzala 4 ocenenia TOP FOND SLOVAKIA 2017

Dňa 21. februára 2018 prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2017.

Projekt Top Fond Slovakia vznikol ako výsledok spolupráce vydavateľstva MAFRA Slovakia a Slovenskej asociácie správcovských spoločností, ktorí sú tiež jeho organizátori a vyhlasovatelia. V rámci vyhlasovania výsledkov sa oceňujú fondy podľa objemu predaja a podľa výkonnosti a zároveň aj rizika v jednotlivých kategóriách tried aktív fondov. 

Fondom Prvej penzijnej sa darilo nasledovne:

Najpredávanejší podielový fond v kategórii peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA

Najpredávanejší podielový fond v kategórii realitné fondy a fondy alternatívnych investícií Office real estate fund o.p.f.

Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii eurové peňažné fondy a eurové fondy krátkodobých investícií Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA

Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii zmiešané fondy - J&T BOND EUR zmiešaný  o.p.f.

ocenenia 2017