NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. štartuje nový retailový projekt

Najväčší fond nehnuteľností na Slovensku NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.,
rozširuje svoje portfólio retailov a začína s výstavbou CITY PARKU v Rovinke. V tomto segmente nehnuteľností je realitný fond od roku 2011, kedy v spolupráci s developerom TM real, spol. s. r. o. postavil svoj prvý CITY PARK v Leviciach.

Po úspešnom zrealizovaní projektov CITY PARKU v Leviciach  a neskôr v roku 2016 aj v Trnave a po prikúpení retailov v Žiari nad Hronom a v Šamoríne v roku 2016 sa rozhodla spoločnosť pokračovať v budovaní sietí retailov a postaviť CITY PARK v Rovinke.

Výstavba obchodného centra by mala byť dokončená v septembri 2018. Projekt sa stavia na celkovej výmere 13 763 m2. Na tejto ploche bude okrem samotného nákupného centra o výmere 3 591 m2 vybudovaných aj 151 parkovacích miest.

Prehľad projektov fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.

"NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o. p. f. bude prostredníctvom realitných spoločností vlastniť 5 retailov, CITY PARKOV s celkovou prenajímateľnou plochou 31 098 m2. Cieľom tejto stratégie je posilniť retailový segment vo svojom portfóliu a vybudovať fungujúcu sieť retailov - CITY PARKOV so zaujímavým výnosom pre svojich podielnikov, a vytvoriť tak jednotný názov i identitu." Hovorí člen predstavenstva PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. a vedúci úseku investícií špeciálnych fondov Ing. Vladimír Salkovič. 

Čistá hodnota majetku (NAV) realitného fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o. p. f. dosiahla k 31. 5. 2018 sumu prevyšujúcu 687 mil. eur.