Nákupné centrum EPERIA Shopping Mall získalo cenu za kvalitu

Moderné nákupné centrum v Prešove Eperia Shopping Mall je jedným z úspešných projektov fondu Prvej penzijnej NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. Preto nás veľmi teší, že na 23. ročníku celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2017 získalo prestížne ocenenie za vysokú kvalitu realizácie od Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Odborná porota s medzinárodnou účasťou ocenila najmä technické riešenie a spôsob realizácie, ktoré umožňuje efektívne rozširovanie objektu podľa potrieb.  Taktiež vysoko hodnotila použitie progresívnych a inovatívnych technológií pri technickom vybavení stavby, výborne zvládnuté stavebné detaily a využitie technologických postupov, ktoré skrátili čas potrebný na realizáciu stavby. Oslovila ich aj orientácia vstupov prirodzene nadväzujúca na tok ľudí z parkovacích plôch a z okolitých peších a cyklistických trás.

eperia ocenenie

Celoslovenské ocenenie si na Galavečere prevzal výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán, ktorý pri tejto príležitosti oficiálne oznámil začiatok realizácie druhej fázy oceneného objektu. Expanziu známej a medzi zákazníkmi obľúbenej EPERIE zrealizuje JTRE, ktorá stojí za prvým projektom, už o necelý rok.

eperia