Kam investovať svoje úspory, aby ste dosiahli výnos?

Bežné termínované vklady, ani bezpečné štátne dlhopisy v Eurozóne neponúkajú práve atraktívne výnosy. Kam umiestniť svoje úspory pri krátkodobom, a kam pri strednodobom horizonte? Má zmysel po rokoch rastu trhov ešte investovať?

Má! Zatiaľ nič nenaznačuje príchodu ekonomickej recesie a tak majú firmy stále priestor na svoj rast. 

Ako teda investovať čo najvýhodnejšie? 

V prvom rade si musíte ujasniť, či chcete investovať na krátke alebo dlhšie obdobie. Od toho sa bude odrážať celá vaša investičná stratégia. 

V kategórií krátkodobých investícií ponúkame fond Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA, ktorý riziko nárastu úrokových sadzieb a ich dopad na cenu dlhopisov aktívne znižuje zabezpečovacími technikami. Fond je vo svojej kategórii fondov  mimoriadne úspešný a získal niekoľko ocenení, ako najpredávanejší fond či fond s najlepším výnosom a rizikom vo svojej kategórií. Jej ročný výnos za uplynulé tri roky sa v súčasnosti pohybuje v priemere na úrovni 2,49 % p.a. (k 21.5.2018).

Pre účel strednodobého zhodnocovania máme vo svojom portfóliu KAPITÁLOVÝ fond o.p.f. Investícia do zmiešaného portfólia pozostávajúceho z dlhopisov i akcií má samozrejme väčšie výkyvy, ako iba dlhopisové portfólio KORUNY, ale táto skutočnosť je kompenzovaná vyšším očakávaným výnosom. Za uplynulé tri roky dosiahol KAPITÁLOVÝ fond o.p.f. výnos 3,10 % p.a. (k 21.5.2018).

Viac rád, ako správne investovať v súčasnom prostredí nízkych úrokových sadzieb sa dočítate na blogu nášho kolegu, vedúceho úseku riadenia investícií Ing. Mateja Vargu, Phd., CFA.