Investujte s ohľadom na váš ľudský kapitál

Pri tvorbe  investičného portfólia pre konkrétneho klienta môže významne napomôcť to, že zohľadníme aký charakter má jeho ľudský kapitál. Aj on má totiž svoje rizikové a výnosové charakteristiky.

Ľudský kapitál predstavuje hodnotu všetkých očakávaných miezd, prémii, či bonusov, teda súhrn aktívne generovaných príjmov jednotlivca. Maximálnu hodnotu dosahuje v čase, keď človek doštuduje, začne prvý krát pracovať a naberať praktické skúsenosti. Vtedy je však obyčajne veľmi malý jeho finančný kapitál. Čím je však človek starší, jeho ľudský kapitál klesá a naopak rastie hodnota jeho finančného kapitálu.

Pre investorov každého typu je výbornou príležitosťou kampaň PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOĆNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol.,a.s. pod názvom Investičná jar. Marketingová akcia prebieha počas celého marca a zahŕňa až 9 fondov, do ktorých môžete investovať s 50 % zľavou zo vstupného poplatku.

Celý článok nájdete tu: www.banky.sk

Investičná jar