Ako úspešne investovať do akcii bez zbytočných strát?

Pri investovaní do akcií, resp. akciových fondov je dôležitým aspektom minimálna doba držania investície - tzv. "investičný horizont". 

Koľko rokov je potrebné nechať pracovať vaše peniaze v akciovom fonde, aby ste boli úspešným investorom a vyhli sa riziku zbytočných strát?

Ideálny minimálny investičný horizont je 8-12 rokov.

Prečo je to tak? Prečítajte si článok na blogu nášho kolegu, vedúceho úseku riadenia investícií Ing. Mateja Vargu, PhD., CFA a dozviete sa viac.