Vyberáme pre vás

Sledujte aktuálne informácie zo sveta investovania, situáciu na finančných trhoch a aktuality z Prvej penzijnej.

Najnovšie články

Časopis správna investícia 1/2017

Prinášame vám ďalšie vydanie investičného newsletteru Správna investícia, časopisu PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., a Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a. s., prostredníctvom ktorého vám prinášame aktuálne témy z diania na fi...

Celý článok

Nové ocenenia pre naše fondy

Slovenská asociácia správcovských spoločností v spolupráci s Hospodárskymi novinami vypracováva každoročne rebríček tých najlepších fondov na Slovensku pod názvom TOP FOND SLOVAKIA. Aj tento rok zostavila rebríček najlepších fondov a naše fondy získali až tri hodnotné ocenenia. Najpredáv...

Celý článok

Nové ocenenie pre Prvú Penzijnú

Fincentrum patrí medzi trojicu najvýznamnejších finančno-sprostredkovateľských spoločností na Slovensku a Forbes je prestížny ekonomický mesačník známy mnohými rebríčkami a zoznamami napr. najbohatších ľudí, či najlepších podnikov. Výsledkom ich spolupráce je rebríček najlepších investícií daného...

Celý článok
Ďalšie články