Aktualizácia osobitných obchodných podmienok pre program pravidelného investičného sporenia

Pravidelné investovanie

Dňa 17.12.2018 bola predstavenstvom spoločnosti Prvá penzijná schválená zmena Osobitných obchodných podmienok pre program pravidelného investičného sporenia (OOP), ktoré sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok Prvej Penzijnej.

Zmeny nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2019.

OOP obsahujú úpravu vzájomných vzťahov, ktoré vzniknú v súvislosti s investovaním do fondov v rámci programu PRAVIDELNÉHO INVESTIČNÉHO SPORENIA, ktoré nemá povahu sporenia si finančných prostriedkov na termínovaných alebo iných sporiacich účtoch v peňažných ústavoch. 

Zmeny sa týkajú:

  1. Program investičného sporenia si klient môže od 1.1.2019 zriadiť ako:
    • PRAVIDELNÉ INVESTOVANIE SMART,
    • PRAVIDELNÉ INVESTOVANIE NA VZDELANIE,
  2. Parametrov Programu investičného sporenia,
  3. Program Investičného sporenia, ktorý Prvá penzijná v rámci programu investičné sporenie poskytovala do 31.12.2018, bude pokračovať za podmienok za ktorých vznikli a riadiť  sa podmienkami OOP účinnými od 01.08.2015 v znení OOP účinných od 01.09.2018.

Viac info sa dozviete v tomto dokumente.