Zmena predajných prospektov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. rozhodlo o zmene predajných prospektov vybraných podielových fondov:

  • Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA
  • Stabilný fond, o.p.f.
  • NÁŠ PRVÝ REALITNÝ, o.p.f.
  • Office real estate fund, o.p.f.
  • Kapitálový fond, o.p.f.
  • Aktívny fond, o.p.f.
  • Eurofond, o.p.f.
  • USA TOP Fond, o.p.f.
  • 365.world, o.p.f.

Vo fondoch: Stabilný fond, Aktívny fond, Náš prvý realitný fond, Eurofond a USA TOP fond sa zmenili podmienky pravidelného investovania. Podmienky sú uvedené v ods. 1.9.1. az 1.9.9.

Vo fondoch: Office real estate fund, Koruna, Kapitálový fond a 365.world sa zaviedlo pravidelné investovanie. Podmienky sú uvedené v ods. 1.9.1. az 1.9.7.

Aktuálne dokumenty nájdete na podstránkach jednotlivých fondov a v Dokumentoch na stiahnutie. Predajné prospekty sú účinné od 01.07.2020.