Zmena štatútov a predajných prospektov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo PPSS schválilo zmeny štatútov a predajných prospektov vybraných podielových fondov.

Zmeny sa týkajú hlavne plošnej úpravy odplaty depozitára, a to:

  • Odplata sa znižuje z pôvodných 0,23% na 0,10% vo fondoch: KRÁTKODOBÝ DLHOPISOVÝ o.p.f. Koruna, Dlhopisový fond o.p.f., Stabilný fond o.p.f.
  • Odplata sa zvyšuje z pôvodných 0,10% na 0,15% vo fondoch: NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f., Office real estate fund o.p.f., Kapitálový fond o.p.f.

Uvedené dokumenty sú účinné od 04.05.2021.