Investujte pravidelne a vyhnite sa nesprávnemu načasovaniu investície!

Pravidelné investovanie

Od 01.01.2019 Prvá penzijná prináša na trh 2 nové programy pravidelného investovania: 

 1. PRAVIDELNÉ INVESTOVANIE SMART:
  - pravidelné investovanie už od 20€ mesačne
  - bez vstupného poplatku
  - možnosť vybrať si investíciu do jedného z troch fondov: Stabilný fond o.p.f., NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f., Aktívny fond o.p.f.

 2. PRAVIDELNÉ INVESTOVANIE NA VZDELANIE
  - pravidelné investovanie už od 10 € mesačne
  - bez vstupného poplatku
  - možnosť investovania do dynamického aktívneho riešenia: Aktívny fond o.p.f.

S nástupom nových programov pravidelného investovania rušíme k 31.12.2018 predaj investičného sporenia Dobré sporenie INVESTÍCIA.

Aké sú výhody pravidelného investovania? 

 • pravidelné investovanie umožňuje vyhnúť sa nesprávnemu načasovaniu investície
 • príležitosť získať vyššie zhodnotenie ako pri pevných úrokových sadzbách
 • možnosť zvoliť si pravidelné vyplácanie z nasporenej sumy
 • kumulácia zainvestovanej sumy v čase
 • menšie zaťaženie z pohľadu disponibilných zdrojov
 • možnosť pomenovať si svoje pravidelné investovanie