Aktualizácia kľúčových informácií pre investorov spravovaných fondov

Predstavenstvo spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. schválilo s účinnosťou od 18.02.2019 aktualizáciu kľúčových informácií pre investorov spravovaných fondov.

Zmeny kľúčových informácií pre investorov nastali predovšetkým v časti poplatkov (priebežné poplatky) a v časti minulej výkonnosti fondov.

Aktualizované Kľúčové informácie pre investorov nájdete na podstránkach jednotlivých podielových fondov v časti "Dokumenty na stiahnutie".