Informujeme

Sledujte aktuálne informácie zo sveta investovania, situáciu na finančných trhoch a aktuality z Prvej penzijnej.

Najnovšie články

Nový dlhopisový fond v správe Prvej penzijnej

Dňa 07.11.2019 začala Prvá penzijná spravovať nový štandardný fond - Dlhopisový fond o.p.f. Tento fond má charakter otvoreného fondu a patrí do kategórie dlhopisových fondov.  Štatút fondu Dlhopisový fond o.p.f. Kľúčové informácie pre investorov fondu Dlhopisový fond o.p.f.

Celý článok

Aktualizácia Kľúčových informácií pre investorov vybraných fondov

Predstavenstvo Prvej penzijnej schválilo s účinnosťou od 01.07.2019 zmenu „Kľúčových informácií pre investorov“ (ďalej len KIID) vybraných podielových fondov. Zmeny sa týkajú:  zaradenie Stabilného fondu o.p.f. medzi „stavebné kamene“ PPSS, čo umožňuje nakupovať podielové listy Stabilného fon...

Celý článok

Prečítajte si novinky zo sveta investícií či sporenia v II. dôchodkovom pilieri

Nové vydanie investičného newslettra Správna investícia vám prináša aktuálne témy z diania na finančnom trhu. Predstavíme vám dva nové programy pravidelného investovania a náš portfólio manažér vám ponúkne recept, ako zbohatnúť vďaka rozumnému investovaniu. Takisto vám predstavíme jeden z nových...

Celý článok

Aktualizácia kľúčových informácií pre investorov spravovaných fondov

Predstavenstvo spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. schválilo s účinnosťou od 18.02.2019 aktualizáciu kľúčových informácií pre investorov spravovaných fondov. Zmeny kľúčových informácií pre investorov nastali predovšetkým v časti poplatkov (priebež...

Celý článok

Aktualizácia predajných prospektov vybraných fondov

Predstavenstvo spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. dňa 21.01.2019 schválilo doplnenie vybraných predajných prospektov (súčasťou je štatút), ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 28.01.2019. Ide o predajné prospekty týchto fondov: Stabilný fond o.p.f....

Celý článok

Aktualizácia dokumentu Kľúčové informácie pre investorov fondu Stabilný fond o.p.f.

Predstavenstvo spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. schválilo zmenu Kľúčových informácií pre investorov (KIID) fondu Stabilný fond o.p.f., ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 7.1.2019. Aktualizácia sa týka: - v časti Profil rizík a výnosnosti sa Ukazova...

Celý článok
Ďalšie články