Informujeme

Sledujte aktuálne informácie zo sveta investovania, situáciu na finančných trhoch a aktuality z Prvej penzijnej.

Najnovšie články

Investujte pravidelne a vyhnite sa nesprávnemu načasovaniu investície!

Od 01.01.2019 Prvá penzijná prináša na trh 2 nové programy pravidelného investovania:  PRAVIDELNÉ INVESTOVANIE SMART:- pravidelné investovanie už od 20€ mesačne- bez vstupného poplatku- možnosť vybrať si investíciu do jedného z troch fondov: Stabilný fond o.p.f., NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f., Ak...

Celý článok

Aktualizácia osobitných obchodných podmienok pre program pravidelného investičného sporenia

Dňa 17.12.2018 bola predstavenstvom spoločnosti Prvá penzijná schválená zmena Osobitných obchodných podmienok pre program pravidelného investičného sporenia (OOP), ktoré sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok Prvej Penzijnej. Zmeny nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2019. OOP obsahujú úpravu vz...

Celý článok

Aktualizácia predajných prospektov Prvej penzijnej

Predstavenstvom spoločnosti Prvá penzijná bola schválená aktualizácia Predajných prospektov vybraných fondov v správe Prvej penzijnej. Aktualizované dokumenty nadobúdajú účinnosť od 27.10.2018. Povinnosť aktualizácie dokumentov vychádza zo zákona o kolektívnom investovaní. Aktualizácia dokumen...

Celý článok

Zmena Kľúčových informácií pre investorov

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. vykonala zmeny v Kľúčových informáciách pre investorov vo fonde J&T BOND EUR o.p.f. Zmeny nadobúdajú účinnosť dňa: 08.10.2018 Aktualizované Kľúčové informácie pre investorov nájdete v Dokumentoch na stiahnutie pri fonde...

Celý článok

Získali sme nové ocenenie v prestížnej súťaži finančných produktov Zlatá minca 2017

Súťaž Zlatá minca sa na Slovensku koná už od roku 2005. Oslovuje všetkých, ktorí sa zaujímajú o kvalitu finančných produktov a ich optimálny výber pre svoje požiadavky a potreby.  O poradí v jednotlivých kategóriách rozhoduje porota, ktorú tvoria ekonomickí novinári, zástupcovia vysokých škôl, s...

Celý článok

Prečítajte si novinky zo sveta investícií či sporenia v II. dôchodkovom pilieri

Nové vydanie investičného newslettra Správna investícia vám prináša aktuálne témy z diania na finančnom trhu. Dozviete sa viac o našej novej unikátnej ponuke fondov, či prečo by ste si na dôchodok mali sporiť v akciovom alebo indexovom fonde. Časopis si môžete prečítať tu. 

Celý článok

Vytvorenie dvoch nových fondov v správe Prvej penzijnej

Dňa 16.08.2018  nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie NBS o vytvorení 2 nových podielových fondov v správe Prvej penzijnej: špeciálneho fondu cenných papierov: Stabilný fond o.p.f. štandardného otvoreného fondu: Aktívny fond o.p.f. Predstavenstvom spoločnosti Prvá penzijná boli schválené P...

Celý článok

Aktualizácia Predajných prospektov a KIID dokumentov Prvej penzijnej

Predstavenstvom spoločnosti Prvá penzijná bola schválená aktualizácia Predajných prospektov a KIID dokumentov vybraných fondov v správe Prvej penzijnej. Aktualizované dokumenty nadobúdajú účinnosť od 01.09.2018. Povinnosť aktualizácie dokumentov vychádza zo zákona o kolektívnom investovaní. Ak...

Celý článok

Aktualizácia osobitných obchodných podmienok pre program investičného sporenia (súčasťou Všeobecných obchodných podmienok)

Dňa 13.08.2018 boli prijaté zmeny týkajúce sa aktualizácie osobitných obchodných podmienok pre program investičného sporenia, ktoré sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok Prvej penzijnej.Tieto zmeny nadobúdajú svoju účinnosť 1.9.2018. Zmeny sa týkajú: 1)    Parametrov investičného sporeni...

Celý článok

Zmena predajného prospektu fondu 365.world o.p.f.

Dňa 17. 04. 2018 bola predstavenstvom spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. schválená aktualizácia predajného Prospektu fondu 365.world o.p.f.  (jeho súčasťou je aj Štatút) a tiež Kľúčových informácii pre investorov (KIID) fondu 365.world o.p.f. Zm...

Celý článok
Ďalšie články