Informujeme

Sledujte aktuálne informácie zo sveta investovania, situáciu na finančných trhoch a aktuality z Prvej penzijnej.

Najnovšie články

Šťastné a veselé s Prvou Penzijnou v City Parku Trnava

V City Parku Trnava na vás počas Vianoc čaká viac, než len skvelé nákupy! Obchodné centrum City Park Trnava je jedným z úspešných projektov fondu Prvej penzijnej, NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. Prvá penzijná sa preto rozhodla podieľať na vianočných trhoch v tomto nákupnom centre a vytvoriť pre všetkýc...

Celý článok

Do fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. pribúdajú nové projekty

Do najväčšieho fondu nehnuteľností Prvej penzijnej, NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f., nám pribudli 2 nové nájomné projekty.

Celý článok

Všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 01.12.2017

Dňa 15.11.2017 bolo prijaté nové znenie VOP s účinnosťou od 01.12.2017 s výnimkou článku 12, ktorý nadobudne účinnosť od 01.01.2018. Zmeny: definície konečného užívateľa výhod, definície splnomocnenia a trvanie a ukončenie rámcovej zmluvy o zriadení majetkového účtu. Všeobecné obchodné podmienk...

Celý článok

Investujte do podielových fondov jednoducho vo vašom Internet bankingu

Investovať do podielových fondoch nebolo nikdy jednoduchšie! Prvá Penzijná vám od 15.9.2017 prináša možnosť investovania do podielových fondov priamo v internetbankingu bezpečne a jednoducho.  Stačí pár klikov a v priebehu niekoľkých minút je pokyn na nákup podielových listov hotový. Sami si vyb...

Celý článok

USA TOP Fond o.p.f.

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. pripravila od 01. 06. 2017 do 30. 06. 2017 pre všetkých záujemcov o investovanie marketingovú akciu, počas ktorej môžete investovať do vybraného fondu v správe Prvej penzijnej až so 100 % zľavou zo vstupného poplatku: USA...

Celý článok

Zmena predajných prospektov

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. vykonala dňa 5.5.2017 zmeny štatútov a aktualizáciu predajných prospektov fondov v správe spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.: Vyvážené portfólio o.p.f. Konzervatívne...

Celý článok

Užitočný vklad - predĺženie akcie

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. predlžuje limitovanú ponuku Užitočný vklad do 31. 08. 2017.  Užitočný vklad spája výhody TERMÍNOVANÉHO VKLADU s garantovaným úrokom a investovania v podielovom fonde KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. s potenciálom vyššieho výnosu.  Š...

Celý článok

Užitočný vklad - kombinácia termínovaného vkladu a investovania

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. pripravila od 01. 03. 2017 do 30. 04. 2017  limitovanú ponuku Užitočný vklad. Užitočný vklad spája výhody TERMÍNOVANÉHO VKLADU s garantovaným úrokom a investovania v podielovom fonde KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. s potenciálom vyš...

Celý článok

Zmena Kľúčových informácií pre investorov a Predajných prospektov

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. vykonala zmeny v Kľúčových informáciách pre investorov a Predajných prospektoch všetkých fondov v správe spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s..  Zmeny nadobúdajú účinnosť dňa:...

Celý článok

Predstavujeme Vám nové logo Prvej Penzijnej

Predstavujeme vám nové logo Prvej Penzijnej PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY vstúpila v novom roku 2017 do novej éry. Mení sa, modernizuje a sprístupňuje širšiemu okruhu ľudí. Našim cieľom je byť užitočná správcovská spoločnosť pre každého. Tak, ako sa vyvíjajú potreby Vás, na...

Celý článok
Ďalšie články