Informujeme

Sledujte aktuálne informácie zo sveta investovania, situáciu na finančných trhoch a aktuality z Prvej penzijnej.

Najnovšie články

Všeobecné obchodné podmienky platné od 01.07.2014

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. platné od 01.07.2014

Celý článok

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.04.2014

Informujeme vás o rozhodnutí jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoočnosti PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOĆNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., zo dňa 22.04.2014.

Celý článok

Spoločný prevádzkový poriadok

Informujeme vás  o zmene Spoločného prevádzkového poriadku Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, ktorý nadobudol účinnosť dňa 08.04.2014.

Celý článok

Zmena podoby podielových listov

Predstavenstvo Prvej Penzijnej oznamuje, že počnúc dňom 31.03.2014 budú podielové listy  fondov KAPITÁLOVÝ FOND a J&T BOND vydávané v zaknihovanej podobe. PPSS bezplatne vymení všetky listinné podielové listy, ktoré sa nachádzajú v  úschove depozitára. Počet vydaných zaknihovaných podielových...

Celý článok

Zmeny v predajných prospektoch a v štatútoch

V súvislosti so zmenou podoby podielových listov podielových fonodv J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. a Kapitálový fond o.p.f., vás informujeme o zmene v predajných prospektoch a v štatútoch spomínaných podielových fondov.

Celý článok

Zmeny v predajných prospektoch a v dokumentoch kľúčových informácií pre investorov

Predstavensto spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. dňa 11. 02. 2014 schválilo zmeny v predajných prospektoch a v dokumentoch kľúčových informácií pre investorov (KIID)  spravovaných podielových fondov.

Celý článok

Zmena podoby podielových listov

Vážení klienti, Predstavenstvo spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej aj ako PPSS) dňa 31.01.2014 prijalo rozhodnutie o premene listinných podielových listov na zaknihované podielové listy pre podielové lisy podielových fondov s názvom: KAPITÁ...

Celý článok
Ďalšie články