Informujeme

Sledujte aktuálne informácie zo sveta investovania, situáciu na finančných trhoch a aktuality z Prvej penzijnej.

Najnovšie články

Všeobecné obchodné podmienky platné od 01.01.2014

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. platné od 01.01.2014

Celý článok

Oznámenie o zverejnení polročných správ 2013

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. oznamuje, že dňa 28. 08. 2013 zverejnila: - Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA  k 30.06.2013 ; - Polročná správa o hospodárení správcovs...

Celý článok

Rozhodnutie jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti

Rozhodnutie jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.,  zo dňa 30.04.2013Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok končiaci k 31.12.2012Výsledky hlasovania:Počet pr...

Celý článok

Zmeny v predajných prospektoch

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. vykonala zmeny v predajných prospektoch podielových fondov EUROFOND o.p.f., Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA, Konzervatívne portfólio o.p.f., Dynamické portfólio o.p.f., Vyvážené portfólio o.p.f., NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f...

Celý článok
Ďalšie články