Informujeme

Sledujte aktuálne informácie zo sveta investovania, situáciu na finančných trhoch a aktuality z Prvej penzijnej.

Najnovšie články

Zmeny v štatútoch, predajných prospektoch a v dokumentoch kľúčových informácií pre investorov

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. vykonala zmeny v štatútoch, predajných prospektoch a v dokumentoch kľúčových informácií pre investorov (KIID) všetkých spravovaných podielových fondov.

Celý článok

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. platné od 01.01.2013.

Celý článok

Oznámenie o zmene podoby podielových listov

Predstavenstvo spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „PPSS“) rozhodlo v zmysle ust. § 12 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní o zmene podoby listinných podielových listov na zaknihované podielové listy, ktoré budú vedené v sam...

Celý článok

Spoločný prevádzkový poriadok

Postup a spôsob vedenia samostatnej evidencie upravuje Spoločný prevádzkový poriadok

Celý článok

Zmena podoby listinných podielových listov na zaknihované podielové listy

Predstavenstvo spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. rozhodlo v zmysle ust. § 12 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní o zmene podoby listinných podielových listov na zaknihované podielové listy, ktoré budú vedené v samostatnej evidencii.

Celý článok

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. platné od 05.11.2012.

Celý článok

Informácia o zmene prvej vstupnej investície pri fonde Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 01.10.2012 sa mení prvá vstupná investícia z pôvodných 30€ na súčasných 15€  pri fonde Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA  - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.

Celý článok

Zmeny v štatútoch, predajných prospektoch a v dokumentoch kľúčových informácií pre investorov

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. vykonala zmeny v štatútoch, predajných prospektoch a v dokumentoch kľúčových informácií pre investorov (KIID) všetkých spravovaných podielových fondov.

Celý článok

Zmeny v predajných prospektoch a v dokumentoch kľúčových informácií pre investorov

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. vykonala zmeny v predajných prospektoch a v dokumentoch kľúčových informácií pre investorov (KIID) všetkých spravovaných podielových fondov.

Celý článok

Zmeny v štatútoch fondov

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. vykonala zmeny v štatútoch fondov EUROFOND o.p.f., Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA, Konzervatívne portfólio o.p.f., Dynamické portfólio o.p.f. a Vyvážené portfólio o.p.f..

Celý článok
Ďalšie články