Informujeme

Sledujte aktuálne informácie zo sveta investovania, situáciu na finančných trhoch a aktuality z Prvej penzijnej.

Najnovšie články

Zmeny v predajných prospektoch a zjednodušených predajných prospektoch

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. vykonala zmeny v predajných prospektoch a zjednodušených predajných prospektoch všetkých spravovaných podielových fondov. Zmeny nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2011. Zverejňujeme tiež nové vstupné, výstupné a správcovské poplat...

Celý článok

Pozastavenie vyplácania podielových listov

Pozastavenie vyplácania podielových listov otvoreného podielového fondu Vyvážené portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Celý článok

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. platné od 1.11.2010

Celý článok

Zámer zlúčiť otvorené podielové fondy

Informujeme o zámere zlúčiť otvorené podielové fondy.

Celý článok

Zmena štatútov, predajných prospektov a zjednodušených predajných prospektov

Informujeme Vás o zmene štatútov, predajných prospektov a zjednodušených predajných prospektov.

Celý článok

Zmena predajných prospektov a zjednodušených predajných prospektov

Informujeme Vás o zmene predajných prospektov a zjednodušených predajných prospektov.

Celý článok

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. platné od 1.5.2010.

Celý článok

Obnovenie vyplácania podielových listov

Informujeme Vás o obnovení vyplácania podielových listov.

Celý článok

UKONČENIE PREMENY UZAVRETÝCH PODIELOVÝCH FONDOV

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., ako člen skupiny Poštová banka, a.s., ukončila premenu jediných uzavretých podielových fondov na Slovensku. Od 17. marca sa budú fondy správať ako štandardné otvorené podielové fondy. Prvá penzijná správcovská spoločnos...

Celý článok

Ukončenie premeny uzavretých podielových fondov

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., ako člen skupiny Poštová banka, a.s., ukončila premenu jediných uzavretých podielových fondov na Slovensku. Od 17. marca sa budú fondy správať ako štandardné otvorené podielové fondy.

Celý článok
Ďalšie články