Zmeny v predajných prospektoch a zjednodušených predajných prospektoch