Zmeny v štatútoch, predajných prospektoch a zjednodušených predajných prospektoch