Informujeme

Sledujte aktuálne informácie zo sveta investovania, situáciu na finančných trhoch a aktuality z Prvej penzijnej.

Najnovšie články

Zmena štatútov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo Prvej penzijnej rozhodlo o zmene štatútov vybraných podielových fondov: Zmena štatútu fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ, o.p.f.: Do štatútu bola zavedená možnosť vyhlásenia výnimočného obdobia v čase, kedy sa významne zvýši počet podaných Žiadostí o vyplatenie podielových listov alebo...

Celý článok

NOVINKA - odteraz u nás môžete investovať online!

10 kliknutí. Presne toľko vás delí od toho, aby ste začali investovať. Odteraz môžete investovať do podielových fondov Prvej penzijnej online kedykoľvek a kdekoľvek. Ako na to? Veľmi jednoducho. Ak ste našim klientom, môžete využiť svoj osobný investičný účet e-investor1. Sami si zvoľte do ktor...

Celý článok

Všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 10.10.2020

Predstavenstvo spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (PPSS) schválilo zmenu Všeobecných obchodných podmienok (VOP) s účinnosťou od 10.10.2020. Vykonané zmeny: Zmeny VOP súvisia so zavedením novej funkcionality do e-investora, ktorou je online podáv...

Celý článok

Informácia o zlúčení podielových fondov

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (ďalej len „PPSS“) dňa 29. septembra 2020 v súlade s právoplatnými rozhodnutiami Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie podielových fondov, uskutoční zlúčenie nasledovných fondov:  Dynamic...

Celý článok

Zmena Kľúčových informácií pre investorov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. rozhodlo o zmene Kľúčových informácií pre investorov fondov: Stabilný fond, o.p.f. a 365.world, o.p.f. V dokumentoch nastali tieto zmeny: V časti Profil rizík a výnosnosti sa Ukazovateľ rizík a výnosov...

Celý článok

Zmena predajných prospektov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. rozhodlo o zmene predajných prospektov vybraných podielových fondov: Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA Stabilný fond, o.p.f. NÁŠ PRVÝ REALITNÝ, o.p.f. Office real estate fund, o.p.f. Kapitálový fon...

Celý článok

Zmena štatútov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. rozhodlo o zmene štatútov vybraných podielových fondov: Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA, 365.world o.p.f., Kapitálový fond o.p.f. a Office real estate fund o.p.f. Zmeny sa týkajú možnosti zavedenia pra...

Celý článok

Aktualizacia vseobecnych obchodnych podmienok

Dňa 15.06.2020 bolo prijaté nové znenie Všeobecných obchodných podmienok s účinnosťou od 01.07.2020. Aktuálne znenie VOP nájdete na tomto odkaze a v dokumentoch na stiahnutie. 

Celý článok

Všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 15.02.2020

Dňa 31.01.2020 schválilo predstavenstvo spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (PPSS) zmenu Všeobecných obchodných podmienok (VOP) a Sadzobníka poplatkov a náhrad  s účinnosťou od 15.02.2020 .   Najdôležitejšie zmeny: našim klientom budeme poskyt...

Celý článok
Ďalšie články