Informujeme

Sledujte aktuálne informácie zo sveta investovania, situáciu na finančných trhoch a aktuality z Prvej penzijnej.

Najnovšie články

Zmena predajného prospektu fondu 365.world o.p.f.

Dňa 17. 04. 2018 bola predstavenstvom spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. schválená aktualizácia predajného Prospektu fondu 365.world o.p.f.  (jeho súčasťou je aj Štatút) a tiež Kľúčových informácii pre investorov (KIID) fondu 365.world o.p.f. Zm...

Celý článok

Zmena predajných prospektov

Dňa 19. 03. 2018 bola predstavenstvom spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. schválená aktualizácia predajných prospektov (ich súčasťou je aj Štatút) všetkých fondov v správe Prvej penzijnej. Vyvážené portfólio o.p.f. Krátkodobý dlhopisový o.p....

Celý článok

Vývoj akciových trhov - pádov bude viac, no netreba sa toho obávať

Náhly pokles akciových trhov vyvoláva v mnohých investoroch obavy. Znamená to, že sa blíži kríza a že je potrebné vybrať si svoje úspory z akciových fondov, prípadne ich presunúť do garantovaných fondov? Prečo trhy kolíšu a čo vysvetľuje tento pokles? Viac sa dozviete v článku od vedúceho úseku r...

Celý článok

Zmena Kľúčových informácií pre investorov

Dňa 13.02.2018 boli predstavenstvom spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. vykonané zmeny v Kľúčových informáciách pre investorov (KIID) všetkých fondov v správe spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Aktua...

Celý článok

Zmena štatútu podielového fondu KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. vykonala dňa 08.01.2018 zmenu štatútu podielového fondu KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. Zmeny a úpravy štatútu sa týkajú doplnenia možnosti investovať majetok fondu aj do realitných a komoditných investícií ako aj možnosť investova...

Celý článok
Ďalšie články