Informujeme

Sledujte aktuálne informácie zo sveta investovania, situáciu na finančných trhoch a aktuality z Prvej penzijnej.

Najnovšie články

Užitočný vklad - kombinácia termínovaného vkladu a investovania

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. pripravila od 01. 03. 2017 do 30. 04. 2017  limitovanú ponuku Užitočný vklad. Užitočný vklad spája výhody TERMÍNOVANÉHO VKLADU s garantovaným úrokom a investovania v podielovom fonde KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. s potenciálom vyš...

Celý článok

Zmena Kľúčových informácií pre investorov a Predajných prospektov

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. vykonala zmeny v Kľúčových informáciách pre investorov a Predajných prospektoch všetkých fondov v správe spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s..  Zmeny nadobúdajú účinnosť dňa:...

Celý článok

Predstavujeme Vám nové logo Prvej Penzijnej

Predstavujeme vám nové logo Prvej Penzijnej PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY vstúpila v novom roku 2017 do novej éry. Mení sa, modernizuje a sprístupňuje širšiemu okruhu ľudí. Našim cieľom je byť užitočná správcovská spoločnosť pre každého. Tak, ako sa vyvíjajú potreby Vás, na...

Celý článok
Ďalšie články