Informujeme

Sledujte aktuálne informácie zo sveta investovania, situáciu na finančných trhoch a aktuality z Prvej penzijnej.

Najnovšie články

Zmena predajných prospektov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. rozhodlo o zmene predajných prospektov vybraných podielových fondov: Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA Stabilný fond, o.p.f. NÁŠ PRVÝ REALITNÝ, o.p.f. Office real estate fund, o.p.f. Kapitálový fon...

Celý článok

Zmena štatútov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. rozhodlo o zmene štatútov vybraných podielových fondov: Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA, 365.world o.p.f., Kapitálový fond o.p.f. a Office real estate fund o.p.f. Zmeny sa týkajú možnosti zavedenia pra...

Celý článok

Aktualizacia vseobecnych obchodnych podmienok

Dňa 15.06.2020 bolo prijaté nové znenie Všeobecných obchodných podmienok s účinnosťou od 01.07.2020. Aktuálne znenie VOP nájdete na tomto odkaze a v dokumentoch na stiahnutie. 

Celý článok

Všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 15.02.2020

Dňa 31.01.2020 schválilo predstavenstvo spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (PPSS) zmenu Všeobecných obchodných podmienok (VOP) a Sadzobníka poplatkov a náhrad  s účinnosťou od 15.02.2020 .   Najdôležitejšie zmeny: našim klientom budeme poskyt...

Celý článok
Ďalšie články