Výhody a riziká investovania do dlhopisov

Obchodovanie s dlhopismi predstavuje jeden z najstarších a najznámejších druhov finančných investícií. S obľubou sa využíva už viac ako tisíc rokov. Aj vás láka investovanie do dlhopisov? Viete, ako môžete investovať do dlhopisov prostredníctvom podielových fondov?

 Pri investovaní je známe, že riziko, výnos a čas sú „nerozlučná trojica“. Čím vyšší výnos chcete dosiahnuť, tým viac musíte počítať aj s vyšším rizikom. A v nadväznosti na to, čím vyššie riziko chcete podstúpiť, tým viac je potrebné investovať na dlhší čas.

 PPSS_16 (1)

Ako je to so vzťahom riziko – výnos – čas pri investovaní do dlhopisov?

 Dlhopisy sa nezameriavajú na veľký výnos neženú za veľkým výnosom. Investovanie do dlhopisov je skôr konzervatívne, s nízkou mierou rizika a relatívne nízkym výnosom. Výraznou výhodou dlhopisov je ich stabilita a istý výnos. 

 

Dlhopisy verzus investovanie do podielových fondov

Dlhopisové fondy investujú vaše peniaze najmä do dlhopisov. Niekedy investujú malý podiel majetku aj do akcií. Prinášajú vám zvyčajne vyšší výnos ako fondy krátkodobých investícií, sú však aj o niečo rizikovejšie. Predstavujú vhodnú alternatívu k dlhodobému termínovanému vkladu v banke. Odporúčaný investičný horizont je najmenej 2 roky (závisí od konkrétnej investičnej stratégie a vývoja na finančných trhoch). 

Investovanie do tohto typu fondu je vhodné pre konzervatívnejších investorov, ktorí nemajú veľké skúsenosti s investovaním do podielových fondov, ale chceli by zhodnotiť svoje peniaze lepšie ako na termínovaných vkladoch.

 Dlhopisy bývajú súčasťou aj zmiešaných podielových fondov, kde predstavujú stabilnú zložku a vytvárajú tak stabilitu oproti akciám, ktoré sa nachádzajú v danom fonde. Cieľom dlhopisov je teda stabilizovať investíciu vo fondoch.

Dlhopisy sa používajú ako alternatíva k akciovým fondom. Akciové fondy predstavujú presný opak investičnej stratégie investovania do dlhopisov.

 

Čo vám prináša Prvá penzijná v súvislosti s investovaním do dlhopisov?

 Najvyšší podiel dlhopisových investícií v štruktúre aktív fondu nájdete v nasledujúcich fondoch:

-           Krátkodobý dlhopisový fond o.p.f. KORUNA je vhodný pre konzervatívnejších investorov.

Ak nemáte skúsenosť s investovaním do podielových fondov, ale chceli by ste svoje peniaze zhodnotiť lepšie ako na termínovaných vkladoch, v časovom horizonte 6 a viac mesiacov, je pre vás investovanie do tohto fondu tým pravým riešením.

-           Podielový fond Konzervatívne portfólio o.p.f. predstavuje ideálny spôsob investovania, ak máte skúsenosti s termínovanými vkladmi a dávate prednosť dlhodobému pozvoľnému rastu svojej investície v intervale aspoň 2 roky.