Tipy v investovaní

Na otázky odpovedá: Matej Varga, vedúci úseku riadenia investícií v Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

  • 30.04.2021
  • BLOG
  • -
  • 3 min čítania

Ako odporúčate nastaviť investičné portfólio klientovi, ktorý má nulové skúsenosti s investovaním a vie pravidelne vložiť do podielových fondov 100 eur za mesiac?

Pravidelné investovanie umožňuje klientovi podstúpiť vyššie riziko, najmä ak ide o dlhodobé sporenie na 5 a viac rokov. V tom prípade je vhodné siahnuť priamo po akciovom fonde. No keďže modelový klient nemá žiadne skúsenosti s investovaním, na úvod sa môže rozhodnúť pre vyvážené riešenie. Časom  vie zmeniť cieľové zloženie svojho portfólia, keď sa zoznámi s fungovaním a vývojom podielových fondov. Prípadne je možné túto náležitosť preklenúť aj hneď na začiatku edukáciou.

Pri podielových fondoch sa odporúča hlavne dlhodobé a pravidelné investovanie. Napriek tomu, aké podielové fondy viete odporučiť klientom, ktorí sa rozhodnú jednorazovo investovať 10-tisíc eur?

Toto vždy závisí najmä od dĺžky zamýšľaného investičného horizontu, skúsenosti klienta  s investovaním a jeho toleranciou voči riziku. Neexistuje jedno univerzálne riešenie vhodné pre všetkých, rovnako ako neexistuje jedna košeľa vhodná pre akúkoľvek postavu. Pokiaľ ale otázka smeruje k tomu, kam je vhodné v súčasnosti investovať vzhľadom na ekonomickú situáciu, potom je odpoveďou, že sa oplatí zamerať na fondy, ktoré vedia čeliť zhodnotením rastúcej inflácii, a to sú napríklad realitné, komoditné a akciové fondy, prípadne zmiešané fondy obsahujúce uvedené aktíva.

Oplatí sa ľuďom investovať peniaze do dlhopisových fondov, ktorých výnosy v mnohých prípadoch nedokážu poraziť infláciu a môže za to prebiehajúce tlačenie peňazí?

Dlhopisy sú v súčasnosti menej preferovaným aktívom, než napríklad reality alebo akcie. No stále vedia poslúžiť v portfóliu ako tlmič výkyvov rizikovejších aktív, ktorými akcie a komodity určite sú.

Na druhej strane, nie je v časoch prekonávania historických maxím príliš veľké riziko investovať do akciových podielových fondov?

Vzhľadom na to, že ekonomiky sa ešte len budú otvárať a ekonomické stimuly ukončené ešte dlhú dobu nebudú, popri rastúcej ekonomike a ziskoch spoločností, predpokladáme, že potenciál akciových trhov je najvyšší a výhľad je pozitívny.

Zhodnotíte prosím pár vetami ako sa podielovým fondom darilo počas minuloročnej pandémie?

Všetky fondy skončili v plusových výkonnostiach. Vzhľadom na to, že sme predpokladali príchod recesie už pred vypuknutím pandémie, boli sme na krízu veľmi dobre pripravení, a nezaskočila nás. Aktívny manažment fondom priniesol preto ešte vyššiu výkonnosť a bez výrazného poklesu v čase pandémie ako sa stalo napríklad akciovým fondom..

Akým najväčším výzvam budú podľa vás podielové fondy čeliť v tomto roku?

Dlhopisové fondy v čase rastúcich trhových úrokových sadzbách v dôsledku rastúcej inflácie trpia. Výzvou bude dobre dlhopisové fondy zakončiť rok s kladnými výkonnosťami.

ZDROJ: Trend