Sú realitné fondy vhodné pre každého?

Na slovenskom trhu už niekoľko rokov pôsobia realitné podielové fondy, prostredníctvom ktorých môžete investovať prostriedky priamo do nehnuteľností a uskutočňovať obchody na realitnom trhu. Ich obľuba rastie s nárastom cien nehnuteľností a znížením úrokov na iných formách sporenia. Pre koho je ale investovanie do realitných fondov určené?

 Treba si uvedomiť, že reality a investovanie do nich prostredníctvom realitných podielových fondov má svoje špecifiká. Pred investovaním do realitného fondu je potrebné urobiť si základnú analýzu fondu, ako pri každom inom podielovom fonde a uvedomiť si svoj investičný horizont (niektoré realitné fondy totiž umožňujú výber penaží bez poplatku až po niekoľkých rokoch).

Na čo všetko by ste sa mali zamerať pri analýze fondu?

Pred tým ako sa rozhodnete  investovať do realitného fondu, mali by ste byť si byť istý správcovskou spoločnosťou, ktorá fond spravuje. Následne si  podrobne rozanalyzovať:

-           výšku poplatkov,

-           likviditu fondu,

-           minulú výkonnosť fondu,

-           zloženie portfólia fondu,

-           investičnú stratégiu fondu (stratégie sa odlišujú vzťahom výnosu, rizika a likvidity),

-           bližšie informácie o najvýznamnejších nehnuteľnostiach vo fonde ai.

 

Čo môžete investovaním do realitných fondov získať alebo aké sú jeho výhody?

Investíciou do realitného fondu  získavate prístup k investovaniu do nehnuteľností/projektov, ktoré sú pre bežného investora nedostupné (lukratívne a administratívne budovy, pozemky či dlhodobé prenájmy v žiadaných lokalitách ai.).

V realitnom fonde dochádza k minimalizovaniu rizika realitného trhu prostredníctvom investovanie do rôznych realitných segmentov.

V porovnaní s kúpou nehnuteľnosti, môžeme pri investícií do realitného fondu hovoriť o pohodlí investície, pretože nemusíte analyzovať lokalitu nehnuteľnosti, spôsob financovania a dokonca nemáte ani žiadne starosti s právnou stránkou kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti.

Investícia do realitného fondu  vám taktiež poskytuje vyššiu likviditu investície a zároveň nižšie náklady ako samotná kúpa nehnuteľnosti.

Prečo by ste mali ďalej uvažovať nad investíciou do realitného fondu?

-             Investovanie do realitného fondu predstavuje možnosť vyššieho zhodnotenia investície oproti termínovaným vkladom, a to pri nižších nákladoch;

-             investujete do rôznych druhov nehnuteľností, čím si riziko investície rozkladáte, a tým pádom aj znižujete;

-              máte možnosť profitovať na stabilnom sektore hospodárstva, ktorý nie je zraniteľný infláciou;

-             a taktiež máte neustály prístup k informáciám o svojej investícií.

Ste tým správnym adeptom na investovanie do realitných fondov?

Ak vás priťahuje realitný sektor, ale nemáte dostatok finančných prostriedkov na samotnú kúpu nehnuteľnosti, existuje možnosť, ako zhodnocovať svoje finančné prostriedky a  pritom zostať  v oblasti realít.  Investícia do realitného fondu je tá optimálna voľba.

Realitné fondy sú vhodné pre každého, kto chce dosiahnuť  vyšší výnos s dlhodobejšou investičnou stratégiou a pritom nechce podstupovať vysoké riziko.

 Realitný fond by však mal tvoriť súčasť každého investičného portfólia pre svoje špecifické vlastnosti. Znižuje celkové výkyvy investície, pri súčasnom zvyšovaní očakávaného výnosu.