Pýtate sa, do čoho investovať? Pomôžeme vám s odpoveďou

Chcete zhodnotiť svoje peniaze a zabezpečiť si lepší výnos ako pri klasickom sporení či pri termínovaných vkladoch? Investovanie do podielových fondov je jedna z najefektívnejších ciest, ako zhodnotiť svoj majetok či dokonca aj s malou investíciou vytvoriť zaujímavý zisk. Je však potrebné vedieť ako na to.

Poradenstvo Investovanie

Alfou a omegou pred tým, ako si vyberiete, do čoho budete investovať, je ujasniť si 3 základné veci:

1. Čo vás vedie k tomu, aby ste investovali?

Je dôležité, aby ste si starostlivo premysleli svoj cieľ. Presne si zadefinujte, či chcete iba zhodnotiť svoje voľné finančné prostriedky, alebo si chcete našetriť na nejaký konkrétny budúci výdavok (letná dovolenka, nové auto, študijný pobyt, lepší dôchodok a pod.).
V súvislosti s vaším cieľom  treba zvážiť aj vaše možnosti. Každý je síce v inej finančnej situácii, ale pre všetkých platí rovnaké pravidlo: Investujte len tú časť svojho majetku, ktorú ste ochotní a schopní vystaviť trhovému riziku.

S dosiahnutím vášho cieľa úzko súvisí investičný horizont, a teda obdobie, počas ktorého budú vaše peniaze podliehať trhovému riziku. Pri investičnom horizonte platí, že čím je váš investičný horizont dlhší, tým rizikovejšia môže byť vaša investícia a opačne. Ak investujete na kratšie obdobie, mali by ste investovať konzervatívnejšie, aby portfólio aktív vo fonde zodpovedalo kratšiemu investičnému horizontu.

2. Na aké obdobie chcete investovať?

S dosiahnutím vášho cieľa úzko súvisí investičný horizont, a teda obdobie, počas ktorého budú vaše peniaze podliehať trhovému riziku. Pri investičnom horizonte platí, že čím je váš investičný horizont dlhší, tým rizikovejšia môže byť vaša investícia a opačne. Ak investujete na kratšie obdobie, mali by ste investovať konzervatívnejšie, aby portfólio aktív vo fonde zodpovedalo kratšiemu investičnému horizontu.

3. Aké investičné riziko ste schopní znášať?

Aj napriek tomu, že každý chce dosiahnuť vysoké výnosy, niesť riziko je ochotný, a najmä schopný len málokto. Vaša schopnosť znášať riziko vyplýva zo životnej situácie, v ktorej sa nachádzate. Vzťah výnosu a rizika pri investovaní je však jasne stanovený. Nie je možné očakávať vysoký výnos pri nízkom alebo žiadnom riziku (napríklad akciové fondy sú považované za rizikové fondy, no zároveň majú najväčší výnosový potenciál, oproti tomu fondy peňažného trhu sú považované za konzervatívnejšie vzhľadom na očakávaný výnos a riziko).

Pri výbere svojho fondu myslite na to, že prílišná konzervatívnosť pri dlhom investičnom horizonte môže byť paradoxne rizikovejšia, ako iné alternatívy investovania. Pri takomto investovaní vás totiž môže inflácia predbehnúť a dostať do mínusu. Rovnako rizikové je aj investovanie do rizikových investícií pri krátkom investičnom horizonte.

Odpovedzte na otázky a zistíte, do čoho investovať

Príklad 1:

Ak ste investor, ktorého investičný horizont sa pohybuje medzi 1 –3 rokmi, ale nie ste ochotný znášať takmer žiadne riziko a pri akomkoľvek poklese hodnoty investície by ste chceli vybrať svoje peniaze z fondu, je pre vás najlepším riešením Krátkodobý dlhopisový fond o.p.f. KORUNA . Fond je vhodný pre konzervatívnejších investorov, t. j.  ak nemáte skúsenosť s investovaním do podielových fondov, ale chceli by ste svoje peniaze zhodnotiť lepšie ako na termínovaných vkladoch.

Príklad 2:

Ak ste investor, ktorý chce zhodnocovať svoje peniaze 3 – 4 roky, napriek tomu sa  však obávate poklesev a dokážete sa vyrovnať iba s miernym poklesom, je pre vás správnou voľbou podielový fond Konzervatívne portfólio o.p.f.  Fond predstavuje pre vás ideálny spôsob investovania, ak máte skúsenosti s termínovanými vkladmi a dávate prednosť dlhodobému pozvoľnému rastu svojej investície v intervale aspoň 2 roky.

Príklad 3:

Ak chcete investovať na obdobie dlhšie ako 4 roky a neprekáža vám kolísanie hodnoty investície, ktoré z dlhodobého hľadiska nemá väčší význam, ale prekážajúvám poklesy väčšie ako 5 %,

ste ideálny investor do podielového fondu Dynamické portfólio o.p.f.  Fond predstavuje komplexné investičné riešenie s maximálnym rozložením rizika a možnosťou vyššieho zhodnotenia. Je určený  pre investorov, ktorí majú skúsenosti s podielovými fondmi, akceptujú vyššiu mieru rizika pri vyššom zhodnotení svojich investícií v časovom horizonte 5 a viac rokov.

Prvá penzijná ponúka bohaté portfólio fondov a komplexné investičné riešenie pre každého, stačí si správne vybrať.

Dobrá rada na záver: Pri investovaní je dôležité, aby ste v prípade nepriaznivého vývoja nepodliehali panike a držali sa svojej investičnej stratégie, ktorá bola zvolená na základe vášho očakávaného výnosu, investičného horizontu a rizikového profilu. Investičné stratégie podielových fondov sú nastavené tak, aby v určenom investičnom horizonte prinášali očakávané výnosy.