Pravidelné investovanie či jednorazová investícia?

Rôzne životné situácie nás učia, že je lepšie mať nasporené peniaze ako žiť bez akýchkoľvek rezerv. Buď vďaka nim preklenieme nepriaznivé obdobie alebo si môžeme dopriať pokojnejšiu starobu či lepší život pre naše deti. Pozreli sme sa na to, ako dokážu bežní ľudia zhodnocovať svoje úspory a či je lepšie odkladať pravidelne menšiu sumu, alebo radšej odložiť jednorazovo aj niekoľko tisíciek.

 • 27.11.2020
 • BLOG
 • -
 • 6 min čítania

Vyšší príjem na dôchodku, dobrá škola či štartovné do dospelého života. Akúkoľvek životnú situáciu si predstavíte, vždy sa spája s tým, že je vhodné mať našetrené peniaze. „Ak hovoríme o dlhodobom horizonte, určite by mal každý zvážiť investovanie oproti klasickému sporeniu,“ odporúča Martin Kaňa, generálny riaditeľ Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky. Je však lepšie pravidelne investovať menšie sumy alebo investovať radšej väčšiu sumu jednorazovo a potom už nič? „Pozreli sme sa na zhodnotenie investícií od polovice roka 2007, kedy už bola dot.com kríza zažehnaná, ďalšia však číhala za dverami,“ hovorí Martin Kaňa. Kontext je dôležitý aj preto, že aj v súčasnosti zažíva ekonomika ťažšie časy a trhy sa správajú nepredvídateľne.

Modelový príklad zohľadňuje všetky faktory, ktoré mali na investície počas trinástich rokov vplyv. Príklad porovnáva investíciu vo výške 7 850 eur pri jednorazovom a pri pravidelnom investovaní v rovnakom časovom horizonte.

JEDNORAZOVÉ INVESTOVANIE

r. 2007

polovica roka 2020

priemerný ročný výnos

7850 eur

17 170 eur

6,20 % p.a.


PRAVIDELNÉ INVESTOVANIE

07/2007 – 07/2020

07/2020

priemerný ročný výnos

50 eur

15 897 eur

10,31 % p.a.

Z porovnania vyplýva, že človek, ktorý investoval v júli 2007 naraz celých 7 850 eur, mal v polovici roka 2020 našetrených 17 170 eur. Jeho priemerný ročný výnos bol 6,20 % p. a.

Ten, ktorý investoval rovnakú sumu, avšak postupne a to každý mesiac od júla 2007 do júla 2020 po 50 eur, si našetril 15 897 eur. Na prvý pohľad vyzerá táto investícia ako horšia. Avšak priemerný ročný výnos pri tejto pravidelnej investícii bol na úrovni až 10,31 % p. a. 

Prečo bol výnos pri pravidelnom investovaní, hoci na začiatku z oveľa nižšej sumy, výrazne vyšší? 

„Pravidelný investor sa vyhol veľkým výkyvom na trhoch, ktoré zasiahla finančná kríza z roku 2008/2009. Naproti tomu jednorazový investor v tomto období stratil viac ako polovicu svojho vkladu. Na pôvodnú úroveň sa dostal až po vyše piatich rokoch,“ vysvetľuje dôvody Martin Kaňa. Samozrejme aj investor, ktorý vkladal pravidelne, prišiel o peniaze pri finančnej kríze, avšak išlo rádovo len o niekoľko stoviek eur a na pôvodnú úroveň sa dostal oveľa rýchlejšie, už po 2,5 roku.

Pravidelné investovanie sa oplatí viac

Jednoducho povedané, kým jednorazová investícia vyšších finančných prostriedkov si vyžaduje správne načasovanie, pravidelná nie je časovo podmienená. „Pravidelné investovanie má viac pozitív ako jednorazové. Okrem načasovania je to aj oveľa menšia záťaž na rodinný rozpočet, kratšia doba návratnosti investície pri výkyvoch na trhoch a je aj vhodnejšia pri volitilnejších rizikovejších aktívach,“ dopĺňa Martin Kaňa.

Trhy prinášali tento rok straty ale aj výnosy

Aj pri pravidelnom investovaní je však dobré zhodnotiť, aký je kto investor. To znamená zistiť, či ste ochotný riskovať alebo ste skôr opatrnejší. „Samozrejme myslíme na všetkých našich klientov. Preto si môžu vybrať hneď z viacerých fondov,“ konštatuje Martin Kaňa.

Stabilný fond, o.p.f.

 

• nízke výkyvy s atraktívnymi výnosmi

• výkonnosť za rok 2020 3,16 % p.a.*

• vhodný pre začiatočníkov v investovaní

Kapitálový fond, o.p.f. 

 s miernym aj stredným rizikom umožňuje    profitovať aj z poklesu cien aktív

• výkonnosť za rok 2020 2,31% p.a.*

• vhodný pre mierne pokročilých v investovaní

Aktívny fond, o.p.f.

 vyššie riziko investície

• dokáže v prípade dlhodobého nepriaznivého vývoja profitovať aj z poklesu cien aktív

• výkonnosť 18,98% p.a.*

• vhodný pre pokročilých v investovaní

TIP 👆 Investovať môžete aj online! Stačí sa prihlásiť do svojho online investičného účtu e-investor. Sami si vyberte si fond a výšku investície podľa vašich cieľov.

Jednorazová verzus pravidelná investícia:

 • • Jednorazová investícia vyžaduje správne načasovanie investície
 • • Jednorazová investícia je náročná na počiatočný kapitál
 • • Jednorazová investícia vyžaduje dlhší časový horizont
 • • Jednorazová investícia nevyužíva efekt priemerovania nákupnej ceny
 • • Pravidelná investícia nevyžaduje správne načasovanie investície
 • • Pravidelná investícia nezaťažuje rodinný rozpočet
 • • Pravidelná investícia znižuje dobu návratnosti investície
 • • Pravidelná investícia využíva efekt priemerovania nákupnej ceny
 • • Pravidelná investícia je vhodná pri volatilnejších/rizikovejších aktívach

 

*Ide o výkonnosť fondov k 31.12.2020