Pravidelné investovanie či jednorazová investícia?

Rôzne životné situácie nás učia, že je dobré mať nasporené peniaze než žiť bez akýchkoľvek rezerv. Buď vďaka nim preklenieme nepriaznivé obdobie alebo si môžeme dopriať pokojnejšiu starobu či lepší život pre naše deti. Pozreli sme sa za vás na to, ako dokážu laici zhodnocovať svoje úspory a či je lepšie dávať každý mesiac napríklad 50 eur, alebo jednorazovo aj niekoľko tisíciek.

  • 27.11.2020
  • BLOG
  • -
  • 6 min čítania

Vyšší príjem na dôchodku, dobrá škola či štartovné do dospelého života. Akúkoľvek životnú situáciu si predstavíte, vždy sa spája s tým, že je vhodné mať našetrené peniaze, aby sme si mohli dovoliť niečo lepšie. „Ak hovoríme o dlhodobom horizonte, určite by mal každý zvážiť investovanie oproti klasickému sporeniu,“ odporúča Martin Kaňa, generálny riaditeľ Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

Je však lepšie pravidelne investovať menšie sumy alebo investovať radšej väčšiu sumu jednorazovo a potom už nič? „Pozreli sme sa na zhodnotenie investícií od polovice roka 2007, kedy už bola dot.com kríza zažehnaná, ďalšia však číhala za dverami,“ hovorí Martin Kaňa. Kontext je dôležitý aj preto, že i v súčasnosti zažíva ekonomika ťažšie časy a trhy sa správajú nepredvídateľne.

Modelový príklad zohľadňuje všetky faktory, ktoré mali na investície počas trinástich rokov vplyv. Príklad porovnáva investíciu vo výške 7 850 eur pri jednorazovom a pri pravidelnom investovaní v rovnakom časovom horizonte.

Kto zarobil viac?

Z porovnania vyplýva, že človek, ktorý investoval v júli 2007 naraz celých 7 850 eur, mal v polovici roka 2020 našetrených 17 170 eur. Jeho priemerný ročný výnos bol 6,20 percenta p. a..

Ten, ktorý investoval rovnakú sumu, avšak postupne a to každý mesiac od júla 2007 do júla 2020 po 50 eur, si našetril 15 897 eur. Na prvý pohľad vyzerá táto investícia ako horšia. Avšak priemerný ročný výnos pri tejto pravidelnej investícii bol na úrovni až 10,31 percenta p. a..

Prečo bol výnos pri pravidelnom investovaní, hoci na začiatku z oveľa nižšej sumy, výrazne vyšší? „Pravidelný investor sa vyhol veľkým výkyvom na trhoch, ktoré zasiahla finančná kríza z roku 2008/2009. Naproti tomu jednorazový investor v tomto období stratil viac ako polovicu svojho vkladu. Na pôvodnú úroveň sa dostal až po vyše piatich rokoch,“ vysvetľuje dôvody Martin Kaňa.

Samozrejme aj investor, ktorý vkladal pravidelne, prišiel o peniaze pri finančnej kríze, avšak išlo rádovo len o niekoľko stoviek eur a na pôvodnú úroveň sa dostal oveľa rýchlejšie, už po 2,5 roku.

Jednoducho povedané, kým jednorazová investícia vyšších finančných prostriedkov si vyžaduje správne načasovanie, pravidelná nie je časovo podmienená.

„Pravidelné investovanie má viac pozitív ako jednorazové. Okrem načasovania je to aj oveľa menšia záťaž na rodinný rozpočet, kratšia doba návratnosti investície pri výkyvoch na trhoch a je aj vhodnejšia pri volatilnejších rizikovejších aktívach,“ dopĺňa Martin Kaňa.

Trhy prinášali tento rok straty ale aj výnosy

Aj pri pravidelnom investovaní je však dobré zhodnotiť, aký je kto investor. To znamená zistiť, či ste ochotný riskovať alebo ste skôr opatrnejší. „Samozrejme myslíme na všetkých našich klientov. Preto si môžu vybrať hneď z viacerých fondov,“ konštatuje Martin Kaňa.

Konzervatívnejším klientom odporúča investovať do Stabilného fondu o.p.f. „Tento fond zaznamenáva pomerne nízke výkyvy, ale zároveň umožňuje atraktívny výnos,“ hovorí Martin Kaňa. Od začiatku roka zaznamenal aj napriek jarným výkyvom na trhoch výnos 2,21 percenta. Od vzniku fondu v auguste 2018 je to v priemere ročne 2,85 % p. a.. Fond je vhodný aj pre začiatočníkov v investovaní, na stupnici rizík ide o trojku z možných sedem stupňov, teda mierne riziko.

Pre mierne pokročilých investorov je vhodný Kapitálový fond o.p.f. „Ide o fond, ktorý pri akceptovaní mierneho až stredného rizika umožňuje profitovať aj z poklesu cien aktív,“ vysvetľuje Martin Kaňa. Jeho výkonnosť od začiatku roka je na úrovni 1,54 %. Trojročná výkonnosť je na úrovni 1,08 % p. a..

Investori, ktorí sú ochotní akceptovať vyššie riziko môžu siahnuť napríklad po 365. world o.p.f. Na rizikovej stupnici v škále 1 – 7 je ukazovateľ na šestke, teda vysoké riziko. Aj preto je od začiatku roka jeho výkonnosť v mínuse, dôvodom je marcový prepad na trhoch. „Cieľom tohto fondu je dosiahnuť zhodnotenie prostredníctvom výberu akciových investícií hlavne v podobe futures a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré nasledujú vývoj globálnych akciových trhov,“ hovorí Martin Kaňa. Aj vďaka tomu od mája fond opäť výrazne rastie a jeho šesťmesačná výkonnosť je na úrovni 14,08 %.

Odlišne sa správa ďalší fond, do ktorého odporúčajú odborníci investovať len tým, ktorí znášajú vysokú mieru rizika. Aktívny fond o.p.f. (6. na stupnici rizikovosti) si od začiatku roka pripísal 10,84 %. Za posledných šesť mesiacov však strácal. „Aktívny fond môžeme nazvať riešením do každého počasia. V prípade dlhodobejšieho nepriaznivého vývoja totiž umožňuje profitovať aj z poklesu cien aktív, čo iné fondy na Slovensku využívajú iba vo veľmi obmedzenej miere,“ vysvetľuje Martin Kaňa.

Ešte do konca novembra pritom môžete začať s investovaním aj bez vstupného poplatku.

Jednorazová verzus pravidelná investícia:

Jednorazová investícia vyžaduje správne načasovanie investície
Jednorazová investícia je náročná na počiatočný kapitál
Jednorazová investícia vyžaduje dlhší časový horizont
Jednorazová investícia nevyužíva efekt priemerovania nákupnej ceny
Pravidelná investícia nevyžaduje správne načasovanie investície
Pravidelná investícia nezaťažuje rodinný rozpočet
Pravidelná investícia znižuje dobu návratnosti investície
Pravidelná investícia využíva efekt priemerovania nákupnej ceny
Pravidelná investícia je vhodná pri volatilnejších/rizikovejších aktívach

 

*Ide o výkonnosť fondov k 11.11.2020