Všetko, čo vás zaujíma o investovaní do akcií

Množstvo vyzváňajúcich telefónov, monitorov s číslami a prekrikujúcich sa ľudí. Vďaka filmom si takto predstavuje svet burzy a obchodovania s cennými papiermi väčšina z nás. Aká je však skutočnosť? Odpovedali sme na všetko, čo by vás mohlo o tejto téme zaujímať.

  • 12.04.2021
  • BLOG
  • -
  • 3 min čítania

Čo si má bežný človek predstaviť pod pojmom investovania do akcií?

Ideálne nákup podielového fondu, ktorý obsahuje akcie spoločnosti obchodovaných na burze. Priamy nákup konkrétnych akcií je skôr pre sofistikovaných investorov, ktorí už sledujú akciové trhy a dianie v ekonomike. Pod samotným investovaním do akciových investícií si treba predstaviť poskytnutie kapitálu firmám do ich základného imania, spolupodieľanie sa na hospodárskych výsledkoch a nadobúdanie časti aktív aj záväzkov spoločnosti.

Zarába klient len pri predaji akcií alebo aj inak?

Firmy môžu svojim akcionárom vyplácať dividendy, ktoré predstavujú zvyčajne pravidelný príjem z investície, čiže podiel na ziskoch. Avšak z krátkodobého hľadiska má väčší vplyv na hodnotu majetku investora práve zmena ceny akcie na trhu.

Kedy by mal klient začať uvažovať nad investovaním do akcií? Aké podmienky by mal spĺňať z hľadiska finančnej situácie?

Nad investovaním do akciových investícií prostredníctvom podielového fondu môže uvažovať hocikto, kto plánuje investovať dlhodobo (aspoň na 5 rokov) a prípadne investuje pravidelne aj v menších sumách. Nad priamou investíciou do konkrétnej akcie, alebo o investovaní zopár vybraných akcií by mal uvažovať iba človek, vedomý si rizík spojených s investovaním. Mal by dobre poznať ekonomickú situáciu firmy, sektoru, v ktorom pôsobí, ale aj ekonomiky sveta ako celku.

Kedy by si mal klient pre investovanie vybrať banku a naopak kedy by mal ísť za brokerom?

Pokiaľ chce investovať do podielových fondov, je vhodný výber banky, či obchodníka s cennými papiermi. Pokiaľ chce investovať priamo do akcií, ktoré vyberá sám, potom je pravdepodobne vhodnejší na tento účel online broker, t.j. obchodník s cennými papiermi  alebo inými finančnými nástrojmi, ktorý v mene klienta obchoduje na burze.

Aké sú najčastejšie chyby alebo mylné predstavy klientov pri investovaní do akcií?

Predstava rýchleho zisku, nájdenie podpultovej investície, ktorá umožní investorovi zbohatnúť. Medzi chyby tiež určite patrí netrpezlivosť a nedodržiavanie základných pravidiel úspešného investovania.