Štátne dlhopisy s extrémne dlhou splatnosťou

Na otázky odpovedá: Matej Varga, vedúci úseku riadenia investícií v Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

  • 15.04.2021
  • BLOG
  • -
  • 3 min čítania

V poslednom čase sa objavujú prípady, že štáty vydávajú dlhopisy s extrémne dlhou splatnosťou aj 50-rokov. Čo tým štáty sledujú?

V súčasnom prostredí extrémne nízkych až záporných úrokových sadzieb je výhodné financovať sa dlhodobo. Navyše, existuje pomerne silný predpoklad, že inflácia a úrokové sadzby v najbližších rokoch narastie, čo dlh v reálnom vyjadrení samo zníži.

Bude na trhu záujem o také dlhodobé cenné papiere, keď viacerí ekonómovia varujú, že náklady na obsluhu štátneho dlhu budú skôr či neskôr rásť?

Záujem o dlhopisy závisí aj od iných ako čisto investičných kritérií. Mnoho investorov nemá inú možnosť ako voľné zdroje umiestniť do dlhopisov. Zvažujú ich investičné obmedzenia a rizikové limity.

Aké riziko pre štáty sú takého dlhé splatnosti dlhopisov?

Je menej pravdepodobné, že by úrokové sadzby ďalej klesali a hrozila deflácia, než to, že skôr príde nárast inflácie, oživenie ekonomík a sadzby na trhu sa zvýšia. Podľa mňa je výhodné sa financovať pri fixných sadzbách dlhodobo momentálne.

Aké riziko predstavujú pre investora?

Pokiaľ sú emitované pri nízkych až záporných výnosoch, predstavujú riziko v priebehu ich držania. K poklesu ceny dlhopisov môže ľahko dôjsť, keď inflácia a trhové sadzby narastú, pretože dlhé splatnosti sú viac citlivé na pohyb trhových úrokových sadzieb. Zároveň pri držaní týchto dlhopisov až do splatnosti, môže investor dosiahnuť len vopred daný nízky nominálny výnos, a inflácia mu navyše v reálnom vyjadrení môže z kladného nominálneho výnosu ľahko urobiť negatívny reálny výnos. 

ZDROJ: Trend