Investíciu s vysokým výnosom a bez rizika budete hľadať márne

"Investovanie sa riadi jednoduchými zásadami, ale málokto ich dokáže dodržať," tvrdí Matej Varga, vedúci úseku riadenia investícií Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky. Preto sme sa ho v rozhovore opýtali na základy investovania, ktoré by mal ovládať každý, kto sa chce stať úspešným investorom.

Ľudia z finančných inštitúcií tvrdia o Slovákoch, že sú konzervatívni investori. A čo si Slováci myslia o sebe a svojom vzťahu k peniazom? Čo ukázal prieskum banky?

Slováci sú stále konzervatívny národ, avšak mladí ľudia začínajú chápať vzťah rizika a výnosu. Taktiež vedia v dlhodobom horizonte akceptovať riziko, ktoré sa prejavuje ako krátkodobé výkyvy hodnoty investície. 

Nenechávať ležať peniaze na účte, ani na sporiacom účte, lebo úroky sú žiadne, alebo minimálne – to je už notoricky omieľaná rada. Lenže obavy, že človek príde o neveľké úspory je asi väčšia. Kde a ako teda hľadať bezpečnú formu investovania?

Bezpečná a bezriziková investícia sú dve odlišné veci. Kým štátny dlhopis Nemecka s dvojročnou aj desaťročnou splatnosťou sú obe bezpečné investície, riziko majú odlišne veľké a ani jeden z nich nie je bez rizika. To sa prejavuje ako výkyv ich hodnoty. Pri desaťročnom dlhopise budú investori požadovať vyšší výnos, no i riziko bude väčšie.

Bezpečnú formu investovania je možné hľadať medzi podielovými fondmi, no treba zosúladiť výber fondu a jeho zameranie s cieľmi, preferenciami a parametrami investovania. Hovoríme najmä o tom na ako dlho chceme peniaze nechať zainvestované a aké veľké výkyvy sme ochotní akceptovať. To musí byť v súlade s tým, čo ponúka vybraný podielový fond.

Ľudia hľadajúci konzervatívne investície s horizontom okolo 2-3 rokov by sa mali sústrediť na realitné, dlhopisové stabilné fondy, či fondy krátkodobých investícií.

Finanční poradcovia – treba sa na nich spoľahnúť, alebo sa spoľahnúť na seba a začať si študovať  a hľadať si investičný fond, ktorý sa mi pozdáva najviac?

 Dnes je povinnosťou každého distribútora fondov s klientom prejsť dotazník týkajúci sa jeho skúseností, znalosti a prípadných preferencií. Ten pomôže výrazne vymedziť okruhy fondov, ktoré sú vhodné a následne si stačí vybrať. Takže je lepšie absolvovať tuto záležitosť s distribútorom, než bez skúsenosti investovať napríklad iba na základe minulej výkonnosti fondov. Vzdelávať sa v oblasti investovania je vždy vhodné.

Prečo sú niektoré fondy úspešnejšie ako iné, od čoho to závisí?  

Naše fondy sú aktívne a flexibilne riadené. Fungujú na základe kvantitatívnych modelov, ktoré pomáhajú manažérovi v disciplinovanom a štrukturovanom prístupe výberu investícií, a následne k zmene pomeru aktív vo fonde, pokiaľ je to potrebné. V riadení fondov využívame najmodernejšie vedecké poznatky i techniky riadenia investícií. Zároveň máme dlhoročnú prax v riadení aj takých typov aktív ako sú reality, kde okrem vlastnenia a prenájmu budov spolupracujeme i na ich developmente.

Čo sa skrýva za úspechom Vašich fondov?

Flexibilita, dobrá stratégia, odbornosť a šikovní ľudia, ktorých ich práca napĺňa. 

Má význam investovať do fondov aj peniaze, ktoré sú určené na „príležitostné“ či nepredvídané situácie, keď neviem, kedy a koľko z nich budem potrebovať?

Má, avšak ak ide o peniaze, ktoré nemajú byť ovplyvnené príliš veľkými výkyvmi pretože ich investičný horizont môže byť relatívne krátky, treba siahnuť po stabilných konzervatívnych fondoch.

Aké sú všetky poplatky, ktoré si zoberú správcovské spoločnosti, o koľko mi znížia výnos?

Ide o možný jednorazový vstupný alebo výstupný poplatok, ktorý je však mnohokrát možné znížiť, či odpustiť v prípade splnenia vytýčených podmienok, alebo marketingových akcií a kampaní. Ďalej ide o priebežný správcovský a depozitársky poplatok, ktorý si správca a depozitár účtujú priebežne za samotné fungovanie a správu fondu v rámci réžijných nákladov. Tieto poplatky sú však zahrnuté v ocenení a tým pádom aj vo výkonnosti fondov a klient vidí vynos už očistený o tieto náklady fondu.

 Výnosy fondov v percentách, ktoré sú zverejňované, už sú očistené od poplatkov, teda predstavujú čistý výnos pre investora?

 Áno.

Slováci, ktorí sa už rozhodli a investovali do fondov, starajú sa ďalej o svoje peniaze a menia fondy, ak sa im nepozdávali výnosy, ktoré dosiahli? Aké sú Vaše skúsenosti ?

Naše skúsenosti ukazujú skôr na určitú pasivitu klientov, avšak tá je v mnohých ohľadoch správna, pokiaľ stratégia a rizikovosť fondu vyhovujú zámeru klienta.  

V prípade ďalšej krízy, aký osud stihne peniaze investorov? Čo by mali urobiť?

Vybrať si aktívne riadené fondy, ktoré majú možnosť flexibilne reagovať na ekonomické spomalenie a tým pádom preskupiť portfólio fondu tak, aby bol pokles limitovaný, alebo prípadne, aby mohol fond aj zarábať na poklese aktív.

Ako by ste zhrnuli do niekoľkých bodov zásady správneho investovania?

PravidelneDlhodobo. To sú dve zásady, ktoré treba dodržať, aby plán s cieľom naakumulovania majetku bol úspešný. Tretia je, že treba podstúpiť a akceptovať Riziko. „No-Pain, No-Gain“. Bez rizika nebude ani výnos. Berte to ako fakt. Nevzrušujte sa nad dočasnými výkyvmi, ani keby malo ísť o 50% pokles doteraz naakumulovanej hodnoty majetku. Zabudnite na hľadanie zázračnej podpultovej investície, ktorá vám bez rizika zaručí vysoký výnos alebo na lotériu a stávkovanie. Najlepšie riešenia bývajú tie jednoduché a často veľmi dostupné, iba nie každý ich dokáže vidieť a využiť. Úrok z úroku. Alebo inými slovami zložené úročenie. Ôsmy div sveta, podľa Alberta Einsteina. Štyri jednoduché zásady. Ale nie každý ich aj zvládne. Prečo? Lebo mnohým ľudom chýba TrpezlivosťDisciplína, a tiež Vytrvalosť. To sú ďalšie tri zásady. Celkovo sedem. Neznejú nijak lákavo, ale nič nie je zadarmo.

Ak vás zaujíma svet financií a chcete sledovať aktuálne dianie na trhoch a  dozvedieť sa viac o tom, ako efektívne investovať svoje peniaze, sledujte Linkedin profil Pvej penzijnej.