Hľadáte dlhodobú investíciu? Poradíme vám, kam a ako investovať

Chcete investovať? Hľadáte ochranu vašej investície pred infláciou a výhodu vyššieho výnosu? Existuje celý rad podielových fondov, stačí si vybrať ten, ktorého investičná stratégia zodpovedá vašim požiadavkám.

 PPSS_15 (2)

Pred tým, ako sa rozhodnete investovať svoje voľné finančné prostriedky do podielových fondov, odpovedzte si na 3 základné otázky:

  • aké sú vaše ciele,
  • aké veľké riziko ste ochotní podstúpiť pri investovaní a 
  • na ako dlho ste ochotní investovať vaše peniaze.

 

Ak z vašich odpovedí vyplynulo, že chcete investovať dlhodobo a ste ochotní znášať vyššie riziko za predpokladu dosiahnutia vyššieho výnosu, vyberte si z nasledujúcich typov fondov.

 

Zmiešané fondy

Tieto fondy investujú vaše peniaze na rôznych trhoch a do rôznych aktív, nemajú žiadne limity na podiel dlhopisov či akcií vo svojom portfóliu. Tento pomer v rámci investičnej stratégie fondu sa môže meniť, preto je dobré vopred poznať stratégiu fondu a jeho zloženie.

Zmiešané fondy môžeme nazvať aj zlatou strednou cestou medzi rizikovými akciovými a konzervatívnymi dlhopisovými fondmi. Odporúčaný investičný horizont sa pohybuje v rozmedzí najmenej 2 roky až 5 rokov (závisí od konkrétnej investičnej stratégie a vývoja na finančných trhoch).

Akciové fondy

Akciové fondy sú spomedzi všetkých fondov najrizikovejšie, na druhej strane však majú potenciál najvyššieho výnosu. Sú vhodnou investíciou pre investorov, ktorým neprekážajú krátkodobé výkyvy a poklesy hodnoty podielu. Akciové fondy môžu byť zamerané na jeden sektor alebo viac sektorov ekonomiky. Odporúčaný investičný horizont je nad 5 rokov (závisí od konkrétnej investičnej stratégie a vývoja na finančných trhoch).

 

Špeciálne fondy nehnuteľností 

Fondy známe ako realitné fondy investujú svoje aktíva priamo do nehnuteľností, majetkových účastí v realitných spoločnostiach alebo do iných aktív úzko prepojených s trhom nehnuteľností. Rizikovosť týchto fondov je o niečo vyššia ako pri dlhopisových fondoch. Odporúčaný investičný horizont je nad 5 rokov (kvôli cyklickému charakteru trhu nehnuteľností).

K popularite realitných fondov prispieva viacero faktorov. Najdôležitejším je možnosť profitovať na stabilnom sektore hospodárstva, ktorý nie je zraniteľný infláciou, dramaticky neklesá ani vo fáze kríz.

Aké riešenia vám ponúka Prvá penzijná?

 1.     Zmiešané podielové fondy

Ak patríte medzi investorov, ktorí akceptujú vyššiu mieru rizika pri vyššej možnosti zhodnotenia investície v investičnom horizonte 3 roky a viac rokov, a teda akceptujete skutočnosť, že hodnota vašej investície môže kolísať a máte záujem o dlhodobejšie zhodnocovanie, vyberte si z nasledujúcich fondov:

Jednotlivé fondy sa líšia svojou investičnou stratégiou, investičným horizontom a mierou rizika.

 2.     Realitný podielový fond

Ak ste investori, ktorí očakávajú vyšší výnos s dlhodobou investičnou stratégiou a zameriavajú sa najmäna sektor nehnuteľností, investujte do fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.