Fondy Prvej penzijnej získali opäť niekoľko cien

  • 09.03.2020
  • BLOG
  • -
  • 2 min čítania

V súťaži Top Fond Slovakia, ktoré organizuje Slovenská asociácia správcovských spoločností a vydavateľstvo Mafra Slovakia, získala Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky opäť ocenenia.

Najpredávanejším podielovým fondom v kategórii dlhopisové fondy sa stal Stabilný fond o.p.f. Potvrdil si tým prvenstvo z minulého roka, kedy bol najvyhľadávanejším podielovým fondom pre konzervatívnych investorov. So svojimi čistými predajmi za rok 2019 v hodnote 20 miliónov eur predbehol druhý najpredávanejší fond o viac ako 16 miliónov. „Považujeme to za úspech, nakoľko čisté predaje v dlhopisových fondoch na trhu boli za minulý rok v zápore viac ako 15 miliónov,“ povedal Martin Kaňa, generálny riaditeľ PPSS.

Vzhľadom k aktuálnej situácii na finančných trhoch a indikovanému ekonomickému spomaleniu je predpoklad, že predaj konzervatívnych riešení bude naďalej populárny. „V súčasnej dobe nízkych úrokových sadzieb na termínovaných vkladoch a dosahovanej výkonnosti fondov (v pomere k riziku), je Stabilný fond o.p.f. rozumným investičným riešením,“ dodal M. Kaňa.

Ďalšie ocenenie získal J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f., ktorý taktiež potvrdil prvé miesto z minulého roka a stal sa fondom s najlepším výnosom a rizikom v kategórii konzervatívnych zmiešaných a štruktúrovaných fondov.