Chcete, aby vaše peniaze zarábali? Investujte bez vstupného poplatku

Nula percent ročne. To je najčastejšia úroková sadzba, s ktorou sa dnes klienti slovenských bánk stretávajú pri bežných účtoch. Napriek tomu majú na nich podľa údajov NBS uložených vyše 17 miliárd eur. To všetko v dobe, kedy sa medziročná miera inflácie už dlhšie pohybuje nad dvoma percentami. Platí teda, že peniaze ľudí uložené na bežných účtoch strácajú na svojej reálnej hodnote. Čo s tým?

Riešením môžu byť sporiace, prípadne termínované vklady, ktoré ponúkajú vyššie úroky. Ani tie však nedokážu „zarobiť“ na infláciu, keďže zhodnotenie vložených peňazí sa vo väčšine prípadov pohybuje pod jedným percentom ročne. Kto chce získať vyšší výnos, mal by preto uvažovať nad investovaním do podielových fondov. Tie síce neponúkajú garantované zhodnotenie peňazí, no najmä v dlhodobejšom horizonte môžu investorovi zarobiť výrazne viac, než klasické vkladové produkty v bankách.

Výnos závisí od rizika

Zhodnotenie peňazí v podielových fondoch je závislé od miery rizika, ktoré je investor ochotný podstúpiť. Najrizikovejšie sú vo všeobecnosti akciové fondy, ktoré dokážu na ročnej báze zarobiť aj  desiatky percent. No v prípade prepadu trhov môžu aj výrazne stratiť. Preto sú vhodné pre dlhodobé a pravidelné investovanie, ktoré riziká prirodzených výkyvov eliminuje. Konzervatívnejší investori by si mali zvoliť menej rizikové fondy, napríklad realitné či dlhopisové. V ich prípade sa zhodnotenie väčšinou pohybuje v intervale dvoch až troch percent ročne, no netrpia výraznými výkyvmi, ktoré sú pri akciových fondoch bežné.

Napríklad, v prípade Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti (ďalej Prvá penzijná) zarobil fond NÁŠ PRVÝ RELITNÝ o.p.f. podielnikom v čistom vyše 2,8 percenta za ostatný rok. Od vzniku fondu to bolo približne 4,8 percenta ročne. O niečo rizikovejší zmiešaný Kapitálový fond o.p.f.  dosiahol za posledný rok výkonnosť približne 3,7 percenta, na podobnej úrovni je aj priemerné zhodnotenie od vzniku fondu.

K investovaniu do fondov patria aj poplatky

„Pri investovaní do podielových fondov si však treba dávať pozor aj na poplatky. Tie sa najčastejšie delia na vstupné, výstupné, poplatky za správu a poplatky depozitárovi,“ vysvetľuje Martin Kaňa. Vstupné poplatky sa platia, ako to už z ich názvu vyplýva, pri nákupe podielových listov. Vo všeobecnosti platí, že čím je fond rizikovejší a náročnejší na správu, tým sú tieto poplatky vyššie. Pri dlhopisových fondoch môže poplatok dosiahnuť štvrť percenta zo sumy investície, pri akciových to môžu byť dve percentá.

Poplatky za správu a depozitárovi sa platia priebežne a najčastejšie sa pohybujú do dvoch percent ročne. Výkonnosť fondov, ktorú správcovské spoločnosti uvádzajú, je už od týchto priebežných poplatkov očistená.

Posledným typom poplatkov sú výstupné. Tie sú ale časovo obmedzené a pri dlhšom investičnom horizonte (nad dva až tri roky) ich správcovské spoločnosti neúčtujú. Kto chce investovať do fondov, mal by sa o výšku poplatkov zaujímať, pretože majú významný vplyv na zhodnotenie vložených peňazí.

Dobrou správou je, že správcovské spoločnosti niekedy klientom vstupné poplatky odpúšťajú, čo výhodnosť investovania do podielových fondov ešte zvyšuje. To je aj prípad Prvej penzijnej, ktorá na trh uviedla časovo obmedzenú akciu, počas ktorej investorom odpúšťa vstupný poplatok za nákup podielových listov. „Vďaka tomu môžu naši klienti zhodnotiť svoje peniaze ešte výhodnejšie, než doteraz. Vstupné poplatky budeme odpúšťať v mesiacoch apríl a máj,“ upresňuje Martin Kaňa. Kto teda uvažuje nad tým, že svoje peniaze presunie z bežného účtu s nulovým zhodnotením práve do podielových fondov, mal by túto akciu využiť. Môže tak ušetriť desiatky až stovky eur, ktoré sa mu budú ďalej zhodnocovať. 

Chcem sa dozvedieť viac informácií o investovaní do fondov bez poplatku